Сучасні підходи до профілактики та лікування інфекцій сечовидільної системи при вагітності

: 2009/2/18 | : Здоровье женщины

В.І. Пирогова, І.Р. Вардзаль, О.А. Корчинська, С.О. Шурпяк

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Вступ

   Бактеріальні інфекції сечовидільної системи належать до числа найбільш поширених захворювань і є однією з актуальних проблем акушерства, що обумовлено високим ризиком розвитку різноманітних акушерських та неонатальних ускладнень.

   На сьогодні термін «інфекції сечовивідних шляхіввикористовують для визначення двох станів — безсимптомної бактеріурії, коли за наявності розмноження бактерій у сечі відсутні будь_які клінічні прояви, та бактеріальної інфекції в різних відділах сечовидільної системи з відповідною симптоматикою. За локалізацією уражень виділяють інфекції верхніх (пієлонефрит) та нижніх (цистит, уретрит) сечовивідних шляхів. В Україні розповсюдженість гострого циститу становить 314 випадків на 100 тис. населення, а хронічного циститу — 135 на 100 тис. населення. Близько 20–25% жінок переносять цистит в тій чи іншій формі як у період вагітності, так і поза нею, а майже 10% страждають на хронічний рецидивуючий цистит.

  Поширеність безсимптомної бактеріурії (ББ) має статеві та вікові особливості: у здорових жінок її частота зростає з віком: з 1% у дівчаток шкільного віку до 20% і більше — у жінок віком 80 років і більше. При вагітності ББ, за різними даними, спостерігається у 2–11% випадків, і у переважній більшості є проблемою, набутою до запліднення.

  За відсутності виявлення і лікування ББ більш ніж у третини вагітних впродовж періоду гестації виникають пієлонефриту, що сприяє клінічні прояви захворювання, в першу чергу, гострого розвитку акушерської та перинатальної патології (загроза невиношування, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, хоріоамніоніт, післяпологові гнійно-септичні ускладнення).

 Виникнення інфекції сечовивідних шляхів у період гестації пояснюється значною мірою розвитком анатомічних та функціональних адаптаційних змін жіночого орга нізму до вагітності. Фізіологічні зміни відбуваються в різних відділах сечовидільної системи, починаючи з апарату нирок і до сечоводів та сечового міхура, які спостерігаються вже на ранніх термінах гестації (у 7–10 тижнів вагітності), досягають максимуму до періоду пологів і піддаються зворотному розвитку протягом 1–2_х місяців після розродження. Сприяють виникненню інфекційних уражень сечовивідних шляхів особливості їх топографії і анатомічної будови (коротка уретра, близьке її розташування по відношенню до піхви та прямої кишки), порушення уродинаміки сечовидільних шляхів, сповільнення пасажу сечі по сечоводах внаслідок гормональної перебудови організму вагітної, механічних чинників та гіпертрофії поздовжніх м'язових волокон у нижніх відділах сечоводів, зміни тонусу та ємності сечового міхура, якісного складу сечі тощо. При пієлонефриті, який у вагітних спостерігається у 6–10% випадків, утворюється «порочне коло»: на тлі вагітності сповільнюється евакуація сечі, що сприяє розвитку інфекції сечовивідних шляхів, яка, в свою чергу, поглиблює стаз сечі і тяжкість патологічного процесу.

  За наявності імуносупресії, зумовленої гестаційним процесом, запальних захворювань нижніх відділів геніталій або вогнищ хронічної інфекції в організмі ризик інфекційних захворювань сечовивідної системи зростає у кілька разів.

  Основними етіологічними агентами при запальних захворюваннях сечовивідної системи є ентеробактерії, на долю ешерихій припадає близько 80–90% випадків. Іншими збудниками є клебсієли (7–20%), протеї (9–16%), стрептококи (4–10%), стафілококи (5–4%), головним джерелом яких слугує кишковий мікробіоценоз.

  Одним із наслідків гестаційної перебудови сечовивідних шляхів при вагітності є зміна перебігу ББ порівняно із невагітними , в яких захворювання часто носить транзиторний характер. Однак при вагітності та розвитку анатомо-функціональних змін сечовивідних шляхів створюються сприятливі умови для персистенції інфекції та переходу від безсимптомного перебігу до клінічно виражених форм, в першу чергу, гострого пієлонефриту, що спостерігається майже у 40% жінок. Цьому сприяє ослаблення місцевих захисних механізмів сечостатевої системи, прискорена реплікація мікроорганізмів, що часто призводить до зміни їх штамів на більш патогенні й резистентні, а також прискорення темпів колонізації раніше неінфікованих відділів сечовивідних шляхів.
  Спектр антибактеріальних засобів, що використовуються при лікуванні інфекцій сечовивідної системи при вагітності, в останні роки зазнав істотних змін. Однак, незважаючи на наявність великої кількість уроантисептиків та антибіотиків, під час вагітності лікування інфекцій сечової системи представляє серйозну проблему. Застосування багатьох сильнодіючих синтетичних препаратів може викликати неконтрольовані побічні ефекти, алергізацію вагітної, несприятливо впливати на плід. Недостат ня ефективність антибактеріальної терапії, яка призводить до розвитку полівалентної антибіотикорезистентності збудників, несприятливий вплив на організм вагітної та плода, неможливість застосування певних групп медикаментозних засобів при вагітності, недоцільність, а часто і неможливість повторних курсів антибактеріальної терапії спричиняє необхідність пошуку середників, позбавлених зазначених недоліків, але ефективних у боротьбі із мікробною контамінацією сечовивідних шляхів у вагітних [6, 7]. Одними з таких засобів є препарати рослинного походження, дані про ефективність яких досить часто з'являються у науковій літературі [1, 3].

 Мета роботи — вивчення ефективності застосування препарату КренМакс (виробник американська компанія «Ен Бі Ті Вай») для попередження рецидивів хронічного пієлонефриту під час вагітності та розвитку висхідного інфікування сечовивідних шляхів при безсимптомній бактеріурії у вагітних.

  КренМакс в 1 капсулі містить унікальну комбінацію екстракту журавлини виду Vaccinium macrocоrpon (140 мг), лецитину (65 мг), вітаміну С (100 мг) і вітаміну Е (3 МЕ). Основна область застосування препарату терапія запальних захворювань нирок (інфекційних та неінфекційних) і сечових шляхів, а також лікування і профілактика нефролітіазу [1, 4].

  Багатокомпонентний склад журавлини дозволяє отримати низку позитивних ефектів. Журавлина містить флавоноїди, які є активними компонентами, що проявляють протизапальну і ангіопротекторну дію [2, 5]. Гіпурова кислота, що міститься в журавлині, знижує рівень pH сечі, тим самим створюючи несприятливі умови для розмноження мікроорганізмів, яким потрібне лужне середовище. Вітамін C істотно знижує вірогідність виникнення запалень сечостатевих шляхів, особливо тих, що викликані Enterococcus faecalis, сприяючи збільшенню популяції корисної мікрофлори, яка має велике значення при терапії антибіотиками. Вітамін Е у поєднанні з вітаміном С сприяє нормалізації імунної відповіді, зниження якої відіграє істотну роль у розвитку хронічних форм інфекційно_запальних захворювань сечовивідних шляхів [2].

  Клінічними дослідженнями було встановлено, що екстракт журавлини перешкоджає адгезії бактерій до рецепторів фімбрій уроепітеліальних клітин, що є патогенетичною ланкою розвитку інфекцій сечостатевого тракту, і водночас перешкоджає їх розмноженню [3]. Журавлина також містить таніни, під дією яких відбувається видозмінення структури відростків клітинної мембрани патогенних мікроорганізмів, численні джгутики бактерій коротшають і втрачають рухливість, що значно сповільнює та утрудняє процес прикріплення бактерії до клітин епітелія сечовивідних шляхів. Існують дані, що під впливом танінів у кишкової палички змінюється не тільки форма джгутиків, але і структура самої мембрани. Крім того, таніни позбавляють E. coli здатності виробляти індол, що бере участь в обміні сигналами між бактеріями одного виду.
 
Матеріал і методи дослідження

   Під спостереженням перебувало 20 вагітних у терміні 16–19 тижнів гестації з хронічним пієлонефритом в анамнезі (І клінічна група) та 18 вагітних з безсимптомною бактеріурією (ІІ група), які отримували КренМакс по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 30 днів. До складу ІІІ (контрольної) групи було зараховано 10 вагітних з безсимптомною бактеріурією у аналогічні терміни гестації, які отримували антибіотикотерапію згідно існуючих рекомендацій. Вік пацієнток коливався від 18 до 35 років. Об'єктивне загальносоматичне та акушерське обсте ження вагітних проводили рутинними методами. У кожної вагітної в динаміці оцінювали загальні аналізи крові та сечі, проводили мікроскопічне дослідження мазків з уретри, піхви і шийки матки, здійснювали ультрасонографічну оцінку сечовидільної системи, визначали концентраційну та видільну функцію нирок.
   Сечу для бактеріологічного дослідження збирали у стерильний посуд після ретельного туалету статевих органів. Для дослідження використовували середню порцію сечі з метою подальшого визначення ступеня бактеріурії за методом Гоулда. Діагноз ББ встановлювали, якщо у двох послідовних аналізах сечі виділяли один і той же штам бактерій у кількості >105 КУО/мл. Вагітні вели щоденник сечовипускань протягом 3-х місяців (під час і після завершення лікування).

   Стан фетоплацентарного комплексу (ФПК) оцінювали шляхом проведення ультразвукової фетометрії і плацентометрії, непрямої кардіотомографії, визначення біофізичного профілю плода за методикою А. Vintzileos і співавторів (1987).

   Результати досліджень та їх обговорення

   На момент першого обстеження жодна із пацієнток обох клінічних і контрольної груп скарг не пред'являла. У вагітних І групи в анамнезі відмічалися неодноразові епізоди загострення хронічного пієлонефриту, при цьому у 10 (50%) із них захворювання маніфестувало після початку статевого життя і перенесеного циститу. У 8 повторно вагітних жінок І групи при попередній вагітності спостерігалися 1–3 епізоди загострення пієлонефриту з підвищенням температури до 39°С, вираженим больовим синдромом, бактеріурією і піурією. Усі вагітні першої групи в анамнезі мали вказівки на неодноразові курси антибіотикотерапії з прийомом до та під час вагітності від 1 до 4 груп препаратів, які сьогодні використовуються для лікування запалень сечової системи.

   У 6 (33,3 %) вагітних ІІ групи ББ супроводжувалася піурією. У 14 (77,7%) жінок цієї групи була виявлена у сечі E. coli, у 3 (16,7%) — клебсієли, у 1 (5,6%) — протей, а у всіх вагітних контрольної групи було виявлено колонії E. coli в сечі.

   Обстеження, проведені після завершення курсу терапії, показали, що ББ визначалась у 2 (11,1%) вагітних ІІ групи, однак піурію не було діагностовано у жодному випадку. Повторні обстеження пацієнток І групи через 1 місяць після завершення лікування дали аналогічний результат. При цьому у вагітних контрольної групи після завершення лікування ББ зберігалась у 2 (20,0%) жінок, у 1 (10,0%) лікування було перервано внаслідок вираженої алергічної реакції на цефалоспорини, а через 1 місяць контрольні обстеження показали наявність бактеріурії у 3 (30,0%) вагітних ІІІ (контрольної) групи (p<0,05 порівняно з першою клінічною групою).   Усі пацієнтки відмічали хорошу переносимість КренМаксу, випадків побічної дії або непереносимості препарату не було зареєстровано.

   Слід відмітити, що у І і ІІ клінічних групах гестаційний процес перебігав без ускладнень, випадків народження дітей з екстремально низькою масою не було, а за частиною пацієнток продовжується клінічне спостереження.

    Висновки

1. Рослинний препарат КренМакс є ефективним і безпечним засобом при лікуванні ББ та попередженні рецидивів хронічного пієлонефриту у вагітних.

2. Зручність застосування (пероральна форма) збільшує ефективність та частоту застосування при лікуванні вагітних з урологічною інфекцією.

3. КренМакс може стати альтернативою антибіотикотерапії інфекційно_запальних захворювань сечовивідних шляхів у жінок під час вагітності або використовуватись у комплексі з метою потенціювання дії антибіотиків.

4. КренМакс можна рекомендувати для проведення предгравідарної підготовки жінок, хворих на хронічний пієлонефрит, з метою поліпшення функціонального стану сечовидільної системи.

5. Для лікування ББ і пієлонефриту у жінок та з метою профілактики загострень захворювання під час вагітності, починаючи з ранніх термінів, доцільно використовувати лікарський засіб рослинного походження КренМакс, який характеризується відсутністю будь_яких побічних дій як на організм майбутньої матері, так і плода та новонародженого.

ЛІТЕРАТУРА

1. Anon F. Cranberry juice and urinary tract infections // Harv. Health. Lett. — 2005. — V. 30, № 6. — Р. 7.
2. Does cranberry juice have antibacterial activity? / Lee Y.L., Owens J., Thrupp L. et al. // JAMA. — 2000. — V. 283, № 13. — Р. 1691–1693.
3. Effect of nutrient composition on the in vitro growth of urogenital lactobacilli and uropathogens / Reid G., Soboh F., Bruce A.W. еt al. // Can. J. Microbiol. — 1998. — V. 44, № 9. — Р. 866–871.
4. Howell A.B. Cranberry juice and adhesion of antibiotic_resistant uropathogens // JAMA. — 2002. — V. 287. — P. 3082–3083.
5. Randomized trial of cranberry_lingo berry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women / Kontiokari T., Sundqvist K., Nuutinen M. et al. // BMJ. — 2001. — V. 322, № 7302. — Р. 1571–1573.
6. Recurrent urethritis in women / Bruce A.W., Chadwick P., Hassan A. еt al. // Can. Med. Assoc. J. — 1973. — V. 108. — P. 973–976.
7. Reid G., Seidenfeld В.A. Drug resistance among uropathogens isolated from women in a suburban population: laboratory findings over 7 years // Can. J. Urol. — 1997. — V. 4. — P. 432–437.

Ключові слова: вагітні , захворювання сечовидільної системи, терапія, КренМакс.

Ключевые слова: беременные женщины, заболевания мочевыделительной системы, терапия, Крен Макс.

Keyw ords: expectant mothers, diseases of the urine#selection system, therapy, KrenMaks.

Реклама:
главные новости
книги купить медицина, английский
английский язык Оксфорд учебники для детей и взрослых
А.А.Тимофеев стоматология медицинские книги
билеты на автобус в Европу
лечение гипертонии | Ищите где купить справку


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_163.html

:


.
.