Протокол рентгеноморфометричних вимірювань скронево-нижньощелепних суглобів

: 2009/5/18 | : Современная стоматология

В.М. Новіков

Українська медична стоматологічна академія


Резюме. Представлений протокол рентгеноморфометричного вимірювання суглобових голівок СНЩС. За допомогою радіовізіографа типу «Elitys» і комп’ютерної програми «Trophy» досліджувались рентгенограми, виконані в укладці за Парма. Наведена методика обстеження дозволяє уточнювати морфологічний діагноз і планувати лікування.
Ключові слова: протокол, рентгеноморфометричні вимірювання, суглобові головки, планування лікування.


Кісткова тканина людини протягом життя істотно змінюється і постійно знаходиться у стані регенерації та ремоделювання. Зміни в кістковій тканині можуть виникати внаслідок внутрішніх і зовнішніх дій. Утрата кісткової речовини обумовлює зниження основних функцій кісткової тканини, зокрема міцності кісток [1].

Остеопороз стає все більш значущою проблемою світового масштабу. Всесвітня організація охорони здоров’я вважає його головною хворобою цивілізації. Частота захворюваності на остеопороз збільшується з віком, а пов’язані з ним проблеми ростуть разом зі збільшенням тривалості життя. Особливо гостро ці проблеми виявляються в жінок.

Остеопороз є руйнівним і безперервно прогресуючим захворюванням. Серед причин летальних результатів він посідає третє місце – після патології системи кровообігу й новоутворень.

Судячи з епідеміологічних даних, для більш ніж 25 % українців старше 50-ти років існує реальна загроза остеопоротичних переломів, а переломи шийки стегна складають близько 9 % причин госпіталізації у травматологічні відділення лікарень. В Україні кількість хворих на остеопороз перевищила 3 млн. У Сполучених Штатах остеопороз увійшов до життя 25 мільйонів людей. Він є причиною 1,3 мільйона переломів на рік, зокрема 500 тисяч переломів хребта, 250 тисяч – стегнової кістки та 240 тисяч – передпліччя, на лікування яких з бюджету служби охорони здоров’я йде більше 10 мільйонів доларів.

На жаль, судячи з прогнозів, а також виходячи з припущення, що чисельність популяції літніх людей, як і раніше, зростатиме, а нездоровий спосіб життя та харчування збережеться, кількість остеопоротичних процесів також зросте. Проведені розрахунки свідчать про те, що кількість переломів тільки стегнової кістки в усьому світі (яка сьогодні складає 1,6 мільйона) у 2025 році досягне приблизно 4 мільйонів, а до 2050 року перевищить 6 мільйонів [2].

У даний час рентгенодіагностика не є основним методом для виявлення остеопорозу, але з причини недоступності рентгенівської денситометрії, кількісної комп’ютерної томографії та інших необхідних досліджень рентгендіагностика може виявитись єдино можливою. Важливо реально оцінювати та використовувати можливості цього досить корисного методу. Нерідко у практичній роботі доводиться зустрічатися з ототожненням підвищеної рентгенологічної прозорості з діагнозом остеопороз [2].

При рентгенографії ми очікуємо виявити характерні ознаки остеопорозу, але в багатьох випадках тільки на звичайній рентгенограмі майже неможливо розрізнити остеопороз, остеомаляцію, остеопенію, компактні остеоми або інші ураження кісток. Рекомендується робити висновок про нормальну або підвищену прозорість за п’ятьма знімками осьового скелета (грудного, поперекового відділів хребта у двох проекціях, оглядовий знімок кісток тазу, знімки черепа в бічній проекції, кисті рук у прямій проекції). Але достовірно поставити діагноз остеопорозу за допомогою рентгенографічного дослідження якої-небудь однієї локалізації можна лише при втраті близько 20–40 % кісткової маси (це далеко не рання діагностика). Причиною діагностичних труднощів є варіабельність лікарської оцінки рентгенограм, товщини м’яких тканин, укладання, особливостей прояву, якості й чутливості плівки, експозиції та безліч інших чинників [3].

У літературі нам вдалося знайти роботи в цій сфері досліджень: ступінь вираженості остеопорозу (Smith, Rizek, 1966); кортикальний індекс (за Barnett, Nordin, 1960), індекс ключиці (Helela, 1969), індекс ребра IV або V (Fischer, Hausser, 1969), індекс Singh (Singh et al., 1970), індекс Dambaher (Dambaher, 1982), індекс Saville (Saville, 1967) [4]. В Україні індексна оцінка остеопорозу в альвеолярному відростку проведена І.С. Мащенком, 2002 [5]. Проте оцінки щільності головок СНЩС при нетравматичних ураженнях ми не зустріли.

Метою нашої роботи є вивчення структурно-пристосувальних змін суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) у стані функціонального навантаження.


ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження були рентгенограми СНЩС, виконані в укладці за Парма. Для дослідження були відібрані 60 парних рентгенограм пацієнтів, які проходили ортопедичне лікування на кафедрі ортопедичної стоматології та імплантології УМСА з приводу різних порушень функцій СНЩС. Усі рентгенограми виконані на дентальному апараті 5Д2 з незмінним режимом зйомки у 50 kV і 7 mА.

Після візуальної оцінки та попередньої діагностики всі рентгензнімки оцифровані за допомогою сканера HP scanjet 3570c. Відпрацювання протоколу проводилось без розділення пацієнтів на групи за статтю та віком. Як приклад наводимо рентгензнімки пацієнтки Б-ської., 62-х років (див. фото).

Оцінка рентгенологічної щільності проводилась на рентгенвізіографі Intra-oral X-ray system «Elitys» за допомогою денситометричної функції програми Trophy Windows Version 5.06.

У літературі ми не змогли знайти даних про відмінність рентгенологічної щільності компактної та губчастої речовини суглобових головок СНЩС. Тому нами були запропоновані точки вимірювання: компактна речовина – у контактній точці, на верхівці суглобової головки та на дистальній поверхні. У зв’язку з тим що візуально ні на одній рентгенограмі не визначались осередки остеопенії або остеопорозу на дистальній поверхні суглобових головок, вимірювання в цій точці були прийняті за відправну точку відліку.

Губчасту речовину вимірювали по прямій лінії, що з’єднувала візуально не уражені ділянки та ділянки з видимими дефектами.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Оцінку рентгенологічного стану ми проводили за такими параметрами:

  • зниження щільності рентгенологічної тіні;
  • стоншення кортикального шару, підкресленість замикаючих пластинок;
  • картина «гіпертрофічної атрофії» (зникнення трабекулярного малюнка, зменшення або зникнення поперечного й посилення вертикального малюнка кісткової тканини суглобових головок);
  • рамкова структура головки (головка здається порожнистою, а кортикальні структури, замикаючі пластинки та передній контур стають помітнішими).
У результаті дослідження нам удалося сформувати групи пацієнтів згідно зі ступенем дистрофічних процесів у суглобових головках СНЩС.

Ступінь 0 – ніяких змін, норма.

Ступінь 1 – легкий остеопороз: виразне стоншення трабекул, підкресленість замикаючих пластинок, зменшення кісткової щільності.

Ступінь 2 – помірний остеопороз: подальший спад кісткової щільності.

Ступінь 3 – важкий остеопороз: важка демінералізація.

Таким чином, R-графія є простим і недорогим методом дослідження, що дає важливу діагностичну інформацію, необхідну для вибору правильної лікарської тактики.

Методи кісткової денситометрії дозволяють кількісно з високою точністю (від 2 до 5 %) визначити втрату кісткової тканини в різних ділянках кістяка на етапах життя людини.

Розповсюдженість та активізація остеопоротичних процесів дають лікарям підставу вважати профілактику й раннє виявлення хвороби найбільш рентабельними напрямами в боротьбі з остеопорозом. Пам’ятаючи про те, що кісткові елементи не містять нервових закінчень [6] і, тим самим, не можуть бути джерелом болю, саме механічний вплив на м’якотканинні елементи суглоба може справляти подразнюючу дію. На наш погляд, так може виглядати один із механізмів виникнення функціональних порушень.


ВИСНОВОК

Проведене нами дослідження дозволяє оцінити ступінь остеопорозу суглобових головок СНЩС, застосовуючи наявну у практичній охороні здоров’я дослідницьку й рентгенологічну апаратуру. Доступність дослідження дозволяє нам рекомендувати використання розробленого протоколу у стоматологічній практиці.


ЛІТЕРАТУРА

1. Рябоконь Е.Н. Ортопедия, травматология и протезирование. – 2000, № 2. – С. 134–135.

2. Остеопороз. Методические рекомендации для врачей. – Москва, 1997. Российская Ассоциация по остеопорозу, эндокринологический научный центр РАМН, институт ревматологии РАМН. (htm 50 592).

3. Остеопороз. Методические рекомендации для врачей. – Москва, 1997. Российская Ассоциация по остеопорозу, эндокринологический научный центр РАМН, институт ревматологии РАМН. (htm 46 002).

4. Остеопороз. Методические рекомендации для врачей. – Москва, 1997. Российская Ассоциация по остеопорозу, эндокринологический научный центр РАМН, институт ревматологии РАМН. (htm 100 100).

5. Мащенко И.С., Самойленко А.В. Индексная оценка остеопорозного процесса в альвеолярном отростке больных генерализованым парадонтитом // Вісн. стоматології. – 2002. – № 2. – С. 8–10.

6. Рабухина Н.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их рентгенологическое распознавание. – М.: Медицина, 1966. – 78 с.


Резюме. Представлен протокол рентгеноморфометрического измерения суставных головок ВНЧС. При помощи радиовизиографа типа «Elitys» и компьютерной программы «Trophy» исследовались рентгенограммы, выполненные в укладке по Парма. Приведенная методика обследования позволяет уточнять морфологический диагноз и планировать лечение.
Ключевые слова: протокол, рентгеноморфометрические измерения, суставные головки, планирование лечения.

Summary. Protocol of the Х-ray morphometryc measuring of heads of joints of TMJ is presented. By X-ray visiograph as «Elitys» and computer program «Trophy» sciagrams, executed in a conclusion after Parma, were explored. The method of inspection is resulted allows to specify a morphological diagnosis and plan of treatments.
Key words: рrotocol, Х-ray morphometryc measuring, heads of joints, plan of treatments.
Реклама:
английский язык Оксфорд учебники для детей и взрослых
А.А.Тимофеев стоматология медицинские книги
свадебное агентство Красная горка;новые чистые помещения Касли
новые чистые помещения Касли;тонометр
разработка интернет магазина, создание.


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_239.html

:


.
.