Антибактеріальні властивості пломбувального матеріалу на основі біоактивної кераміки «Синтекість»

: 2009/8/26 | : Современная стоматология

А.В. Борисенко, О.П. Дудік


Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


Резюме. У статті представлені результати вивчення in vitro антимікробних властивостей силерів «Синтекість», «Вієдент» та «Еодент». В якості тест-мікроорганізмів були використані штами Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, Neisseria subflava. Установлено, що матеріал на основі біоактивної кераміки «Синтекість» має виражену антибактеріальну дію.
Ключові слова: пломбувальні матеріали для пломбування кореневих каналів (силери), антибактеріальна дія.

На сьогодні проблема профілактики та лікування карієсу зубів і його ускладнень (пульпіту, періодонтиту) залишається дуже актуальною для умов України внаслідок значної потреби населення в ендодонтичному лікуванні [1, 2, 5, 6, 12–15].

Успіх ендодонтичного лікування пульпіту та періодонтиту дуже залежить від якісної механічної й медикаментозної обробки та надійної обтурації кореневого каналу. Необхідно враховувати, що якість пломбування кореневого каналу дуже залежить від властивостей пломбувальних матеріалів або в разі пломбування гутаперчею – силерів. Серед їх позитивних якостей перевага віддається якісній адгезії (без якої неможлива повноцінна герметизація), біосумісності та антибактеріальним властивостям [1, 2, 3, 9].

За даними низки авторів, при пульпітах склад мікрофлори залежить від характеру запалення пульпи [4, 7, 8, 12]. При гострих формах пульпіту частіше виділяють стрептококову чи стафілококову флору, при хронічному запаленні переважає змішана мікрофлора. Але найчастіше зустрічаються стафілококи, стрептококи, кишкова паличка та дріжджеподібні гриби типу Candida.

В якості антисептиків у складі постійних пломбувальних матеріалів для кореневих каналів використовували параформальдегід, тимол, гідроксид кальцію, евгенол та інші [3, 7, 10]. Вищевказані антисептики мають виражену антисептичну дію, але чим більш виражена антисептична дія силера, тим більше він подразнює періодонт і періапікальні тканини. Тому є доцільним пошук нових пломбувальних матеріалів, які б мали антибактеріальні властивості й були максимально біосумісними з оточуючими періапікальними тканинами [1, 3, 12–15].

Для поліпшення якості пломбування кореневих каналів зубів нами був розроблений пломбувальний матеріал на основі біоактивної кераміки «СИНТЕКОСТЬ». (А.К. Ніколішин, В.А. Дубок, О.П. Дудік, пріоритетна довідка № 2006 08673 від 02.08.2006 р.). Він містить у якості антибактеріальних компонентів 1 % нітрату срібла та 1 % гідроксиду міді. Пасту з нього готували, змішуючи порошок біокераміки з рідиною – медичним поліуретановим клеєм КЛ-3. Пасту готували ex temporae. Клінічне застосування даного матеріалу для пломбування кореневих каналів зубів показало його добрі герметизуючі якості та біологічну сумісність із тканинами: він практично не подразнював тканини пародонту. Проведене експериментальне електронно-мікроскопічне дослідження якості пломбування кореневих каналів матеріалом «СИНТЕКОСТЬ» показало його щільне прилягання до стінок кореневого каналу [7].

Метою даного дослідження було визначення антибактеріальних властивостей пломбувального матеріалу на основі біоактивної кераміки «СИНТЕКОСТЬ» та його порівняння з матеріалами на основі евгенолу та епоксидних смол.


МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження антибактеріальних властивостей були використані такі пломбувальні матеріали, що використовуються для обтурації кореневого каналу:

 1. «Вієдент» («ВладМива», Росія) – 2-компонентний матеріал на основі епоксидної смоли типу порошок–рідина.
 2.  «Еодент» («ВладМива», Росія) – 2-компонентний матеріал на основі евгенолу та гідроксиапатиту типу порошок–рідина. Склад порошку: окис цинку, гідроксиапатит, рентгеноконтрасний наповнювач. Рідина містить евгенол.
 3. Біокерамічний матеріал «Синтекість» – 2-компонентний матеріал типу порошок–рідина. Склад порошку: гідроксиапатит, рентгеноконтрасний наповнювач. Рідина містить медичний поліуретановий клей КЛ-3.
Для мікробіологічного дослідження використовували порошок, рідину та їх свіжоприготовлений (замішаний) матеріал. Отримані дані порівнювали між собою.

Мікробіологічні дослідження були проведені стандартним чашковим методом лунок і методом стандартних дисків. В якості тест-мікроорганізмів використовували музейні штами Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, Neisseria subflava.

У лунки або на стерильні диски, які розташовували на поверхні цукрового м’ясопептонного агару, засіяного добовою культурою тест-мікроорганізмів, вносили щойно приготовлені зразки силерів, порошки чи рідину. Чашки Петрі з досліджуваним матеріалом витримували 24 години в термостаті при температурі 37°С [3, 6, 11]. Оцінку антисептичної активності матеріалів визначали за діаметром (у мм) зон затримки росту мікроорганізмів навколо кожного зразка (Тетеріна Л.Н., 1997). Отримані результати оцінювали таким чином:
 • діаметр зони 11–14 мм оцінювали як незначний антибактеріальний ефект;
 • діаметр зони 15–19 мм – помірно виражений антибактеріальний ефект;
 • діаметр зони у 20–40 мм – високий антибактеріальний ефект.
У ході проведеного дослідження встановлено, що досліджувані матеріали мали різні антибактеральні властивості залежно від виду тест-мікроорганізмів (табл. 1).Найбільші показники чутливості (табл. 1) до використаних в експерименті силерів серед тест-мікроорганізмів спостерігали у Staphylococcus aureus: зона затримки росту для «Еоденту» становила 25,00±3,68 мм, для «Вієденту» – 24,66±2,6 мм і матеріалу «Синтекість» – 22,66±2,6 мм (рис. 1).Найменш досліджені пломбувальні матеріали для кореневих каналів пригнічували ріст Pseudomonas Aeruginosa та Candida albicans (табл. 1). Зона затримки росту Pseudomonas Aeruginosa для матеріалу «Синтекість» становила 11,00±0,47 мм, а для «Вієденту» та «Еоденту» дані тест-мікроорганізми були зовсім нечутливими: зона затримки росту становила 6,00±0 мм, що відповідає діаметру диска (рис. 2). Чутливість Candida albicans була найбільшою до «Еоденту» – 21,00±1,24 мм, але до інших матеріалів її чутливість не спостерігалась і її зони затримки росту відповідали лише діаметрам дисків – 6,00±0 мм (рис. 3).З даних, наведених у табл. 1, випливає, що новий матеріал «Синтекість» проявляє антибактеріальні властивості майже до всіх видів мікроорганізмів, які можуть бути наявні при пульпітах. Його показники антимікробної дії поступаються лише показникам «Еоденту» до C. albicans, Neisseria subflava та дещо поступаються «Вієденту» до E. coli. Але в цілому ендогерметик «Синтекість» має достатню антибактеріальну дію.

У ході даного дослідження було проведене порівняння антимікробної дії не тільки серед щойно приготовлених зразків пломбувальних матеріалів, а й серед зразків складових даних матеріалів. Під час експерименту були порівняні між собою рідини, порошки та їх суміші. В якості тест-мікроорганізмів використали штами найпоширенішої мікрофлори, які зустрічаються при пульпітах: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians. На рис. 4, 5 зображені зони затримки росту S. aureus при взаємодії з рідинами досліджуваних силерів.Найменшу антибактеріальну активність відносно використаних тест-мікроорганізмів спостерігали в рідини матеріалу «Вієдент», а найбільшу активність зареєстрували в матеріалу «Еодент», рідина якого містить евгенол. Рідина матеріалу «Синтекість» мала середні антибактеріальні показники.За даними таблиці 3, порошки матеріалів також мали різний ступінь антибактеріальної активності. Найбільші показники зареєстрували в порошку «Еоденту». Вони мали достовірну відмінність до показників «Синтекість» і «Вієденту» при порівнянні їх дії на Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians (p < 0,01). Але при порівнянні їх впливу на S. aureus достовірної відмінності не спостерігали (p > 0,05).

Якщо порівнювати дані проведених досліджень антибактеріальних властивостей зразків компонентів і замішаних досліджуваних пломбувальних матеріалів (табл. 4), то достовірної відмінності між ними не виявлено: вони всі мають добрі антибактеріальні властивості.Під час мікробіологічного дослідження вищевказаних силерів було встановлено, що всі використані пломбувальні матеріали мали антисептичні властивості, але зміна їх показників залежала від виду мікрофлори. Також було виявлено, що антимікробні властивості матеріалів багато в чому залежать від антибактеріальних властивостей порошку, рідини чи їх суміші.

Таким чином, проведені дослідження показали, що матеріал для пломбування кореневих каналів «Синтекість», легований сріблом і міддю, має достатні антибактеріальні властивості. Це дає змогу використовувати його в якості ендогерметика. Для клінічного застосування важливим є те, що даний матеріал є найбільш біосумісним порівняно з іншими досліджуваними матеріалами.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Грютцнер А. ЭйЭйч Плюс – силер для корневого канала // ДентАрт. – 2006. – № 2. – С. 49–54.
 2. Баранов М.А. Некоторые аспекты пломбирования корневых каналов зубов при лечении пульпита // Український стоматологічний альманах. – 2005. – № 2. – С. 13–15.
 3. Борисенко А.В., Полозок Д.Н., Дубок В.А. Материал для пломбирования корневых каналов зубов // Современная стоматология. – 2003. – № 4. – С. 15–16.
 4. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М.: Медицина, 1991. – 304 с.
 5. Боровский Е.В., Петрика А.Ж., Солосьева А.М., Максимова О.П., Чиликин В.Н. Проект стандартов эндодонтического лечения (СТЕЛ) // Клиническая стоматология. – 2003. – № 3. – С. 28.
 6. Боровский Е.В. Состояние эндодонтии в цифрах и фактах // Клиническая стоматолия. – 2003. – № 1. – С. 38–40.
 7. Бублій Т.Д. Порівняльна характеристика антимікробних властивостей матеріалів для обтурації кореневих каналів // Український стоматологічний альманах. – 2002. – № 5. – С. 36–38.
 8. Зеленова Е.Г., Заславская М.И., Салина Е.В., Рассанов С.П. Микрофлора полости рта: норма и патология: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Издательство НГМА, 2004. – 158 с.
 9. Педорець О.П., Максютенко С.І., Піляєв А.Г., Педорець І.О., Юровська І.О. Клінічне обґрунтування диференційного підходу до ендодонтичного лікування зубів // Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології / Матеріали ІІ (ІХ) з’їзду Асоціації стоматологів України (1–3 грудня 2004 р.). – Київ: Книга плюс, 2004.
 10. Полозок Д.Н. Сравнительная характеристика противомикробной активности разных групп силеров // Современная стоматология. – 2005. – № 4. – С. 18–20.
 11. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии и лабораторной диагностике инфекционных болезней / Под ред. Ю.С. Кривошеина. – К.: Вища школа, 1986. – 376 с.
 12. Царев В.Н., Ушаков Р.В. Антимикробная терапия в стоматологии: Руководство. – 2-е изд. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 144 с.
 13. Малык Ю. Современная эндодонтия: успехи и проблемы // ДентАрт. – 2005. – № 4. – С. 19–25.
 14. Barthel CR. Long-Term bacterial leakage along obturated roots restored with temporary and adhesive fillings // J. Endod. – 2001. – Vol. 27, № 9. – Р. 559–562.
 15. Fuss Z. Effect of various mixing ratios on antibacterial properties and hardness of endodontic sealers // J. Endod. – 2000. – Vol. 26, № 9. – Р. 519–522.
 16. Loenardo M.R., da Silva L.A., Tanomaru Filcho M., Bonifacio K.C., Ito I.Y. In vitro evaluation of antimicrobial activity of sealers and pastes used in endodontics // J. Endod. – 2000. – Vol. 26, № 7. – P. 391–394.

Резюме. В статье представлены результаты изучения in vitro антибактериальных свойств силеров «Синтекость», «Виедент» и «Эодент». В качестве тест-микроорганизмов были использованы штаммы Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, Neisseria subflava. Установлено, что материал на основе биоактивной керамики «Синтекость» имеет выраженную антибактериальную активность.
Ключевые слова: пломбировoчные материалы для пломбирования корневых каналов (силеры), антибактериальное действие.

Summary. In the article the results in vitro investigation antibacterial activity sealers «Syntekost», «Viedent» and «Eodent» were presented. It were used such test-microorganisms as Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, Neisseria subflava. There was established the material based on bioactive ceramic «Syntekost» has significant antibacterial activity.
Key words: materials for root canals filling (sealers), antibacterial activity.

Реклама:
стоматология протезирование
главные новости
книги интернет магазин

Берегите здоровье, экономьте время и силы, выбирайте оптимальный вариант поездки:
Расписание поездов по основным станциям Украины
Расписание самолетов, авиарейсы по основным аэропортам Украины
Расписание автобусов по основным автостанциям Украины
Расписания транспорта Украина
Расписание автобусов на табло автостанций Украины
Расписание автобусов в Европу. Билеты
Женские новости. Красота и здоровье


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_337.html

:


.
.