"Перинатология и педиатрия" 1 (41) 2010

: 2010/3/24 | : Новые журналыСодержание номера


ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
P.O. Моісеєнко
6

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. М. Ковальова
10


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ

ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОЛАНЦЮГОВИМИ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИМИ ЖИРНИМИ КИСЛОТАМИ НА СТАН ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Р.В. Марушко, Л.І. Тутченко, О.Г. Шадрін, Т.Л. Марушко
13

РОЛЬ ЦИТОКІНІВ ТА СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
О. А. Биковська
19

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА БИОГАЯ У БЕРЕМЕННЫХ
В. К. Чайка, И.Т. Говоруха, Ю.А. Батман, О.М. Бабенко
23

ОСОБЛИВОСТІ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО І ПЛОДОВОГО КРОВОТОКУ ПРИ КАРДІОМІОПАТІЯХ У ВАГІТНИХ
Г.С. Янюта
27


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ І КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НОВИХ МІКРОСОЦІАЛЬНИХ УМОВ
Л. В. Квашніна, Т. Б. Ігнатова, Ю. А. Маковкіна, О. В. Оніськова, І. С. Майдан
30

КОРЕКЦІЯ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ
О.М. Горленко, М.І. Переста
37

ВЫБИРАЕМ ВИТАМИНЫ
О.В. Иозефович, А.А. Рулева, С.М. Харит, Н.Н. Муравьева
44

ПРОБИОТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АЛЛЕРГИИ
Saskia van Hemert, Laetitia Niers, Ger Rijkers
48

ПИТАНИЕ И СОН НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
О.К. Нетребенко
53

СТАН РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ВІКОМ 6–17 РОКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
Л.Г. Кузюк, Т.Б. Ігнатова, Ю.А. Маковкіна
56

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС НА ФАКТОРЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА IN VITRO
О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, Л.Д. Кривохатская, Э.А. Мурзина
62

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ
В. Н. Буряк, Н. И. Шабан, Л. П. Скачкова
66

«БОФЕН» — ЧИ МОЖЕ ГЕНЕРИК БУТИ КРАЩИМ ЗА БРЕНД? (порівняльне дослідження препаратів ібупрофену)
Л.В. Квашніна, В.П. Родіонов, Ю.А. Маковкіна, Т.Б. Ігнатова
69

КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПРЕСІЇ ТРАХЕЇ, ОБУМОВЛЕНОЇ ПРИРОДЖЕНОЮ ТА НАБУТОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ, У ДІТЕЙ
О. К. Слєпов, О. В. Риженко, О. Д. Іголкіна
74

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ КИШЕЧНИКУ
О.Г. Шадрін, Л.М. Полковниченко
78


МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

АКАДЕМІК Б.Я. РЄЗНИК І НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДІАТРИЧНІЙ НАУЦІ, ПРАКТИЦІ ТА ОСВІТІ
М. Л. Аряєв, Л. С. Будяк
84

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВИСОКОАКТИВНОЇ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Н. В. Котова, О. О. Старець, Ю. Б. Баришнікова, Т. А. Калєєва
87

ДІАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ВІД МАТЕРІ ДО ПЛОДУ
В.М. Запорожан, І.Л. Бабій, В.Г. Марічереда, М.В. Дубковська
90

РОЛЬ НЕЙРОНСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ В ДІАГНОСТИЦІ ГІПОКСИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ МОЗКУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
О.С. Яблонь, Ю.О. Кислова
94

ТЕРАПІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ГІПОКСИЧНО"ІШЕМІЧНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ЦНС ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИТИКОЛІНУ
О.І. Ізюмець, В.М. Дудник, І.В. Іщук, М.В. Добіжа, С.О. Паненко, Л.В. Сафонюк, Л.І. Лайко
97

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ЦНС
О.І. Ізюмець, В.М. Дудник, І.В. Іщук, М.В. Добіжа, Л.В. Сафонюк, Л.І. Лайко, Р.О. Гомон
101

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВАЖКИХ ФОРМ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЗРІЛОСТІ
В.О. Фьоклін, А.І. Кожем'яка, В.П. Кандиба, Т.В. Сіренко, О.М. Плахотна, Д.М. Криворотько, Т.О. Халтуріна
105

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМУ БРОНХІТІ
О.М. Цюра, Г.С. Сенаторова
108

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ С АПОПТОЗОМ ИММУННОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Н.Н. Каладзе, М.Л. Бабак, Е.М. Соболева, Л.Л. Олексенко.
 111

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГРВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ІНТЕРФЕРОНУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОРГАНІЗОВАНИХ КОЛЕКТИВІВ
О.Є. Абатуров, І.Л. Височина, В.І. Івашина
117

ПІДВИЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕБІГОМ  СЕЗОННОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ
С.М. Недельська, О.Д. Кузнєцова
123

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ ТА АПОПТОЗУ ПРИ АЛЕРГОДЕРМАТОЗАХ У ДІТЕЙ
Г.М. Траверсе, К.Е. Іщейкін
128

КОРЕКЦІЯ БІОЦЕНОЗУ КИШКІВНИКА У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ НА ФОНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ
Т.З. Марченко, Л.П. Сакалош, Ю.С. Коржинський, Ю.В. Стасина
131

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ
Т.З. Марченко, Д.І. Квіт, Ю.С. Коржинський, Я.В. Томків, Л.П. Сакалош, Л.В. Заставна, В.Д. Шайдич, Т.Б.Левицька
 131

К ВОПРОСУ О ТЕРАПИИ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И.Л. Бабий, Е.А. Калашникова, И.Н. Федчук, В.И. Величко
132

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ДИСБАКТЕРИОЗОМ КИШЕЧНИКА
А.В. Тяжкая, Т.В. Починок, Л.М. Казакова, М.М. Васюкова, Е.А. Cтрой
136

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ЦЕЛІАКІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
О.Г. Шадрін, О.М. Муквіч, А.А. Ковальчук, Р.В. Марушко, С.В. Дюкарева
141

РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ АЦЕТОНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Е.В. Осипенко, О.В. Николаева
144

АНТИСЕКРЕТОРНІ І ПРОБІОТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ
В.І. Боброва, С.С. Вороніна, Т.В. Рубан, О.В. Гур'єва, М.В. Белякова
148

ЗАКРЕПИ У ДІТЕЙ: КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
Н.О. Грегуль, Л.К. Андреєщева, В.В. Грегуль, С.В. Дюкарева
152

МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ КЛІТИННО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ОКСАЛАТНО-КАЛЬЦІЄВІЙ НЕФРОПАТІЇ У ДІТЕЙ
О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва
155

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ
Т. П. Борисова
158

РЕЗЕРВНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЯ І ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЕВО"СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ НИРОК ДІАБЕТИЧНОГО І НЕДІАБЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Н.І. Макєєва
163

ДЕНСИТОМЕТРІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ЕКОЗУМОВЛЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
Н. Р. Кеч
168


В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

СИНДРОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РВОТЫ ИЛИ СИНДРОМ ПАНАЙОТОПУЛОСА?
Л.Г. Кириллова, В.В. Лисица, А.А. Шевченко
171

ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ, УСКЛАДНЕНИЙ ІНВАГІНАЦІЄЮ: КЛІНІЧНІ ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ ПІЗНІЙ ДІАГНОСТИЦІ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
В. П. Сорока, О. К. Слєпов, Б. А. Тарасюк, І. М. Бензар, С. В. Луценко, В. В. Яременко, О. П. Джам, Є. О. Руденко, О. П. Пономаренко.
176

ВНИМАНИЮ ВРАЧЕЙ
180


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_707.html

:


.
.