Особливості збору анамнестичних даних у хворих на рецидивуючий простий герпес губ і слизової оболонки порожнини рота (СОПР) для профілактики його ускладнень

: 2008/1/28 | : Современная стоматология

Р.А. Регурецька


Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця


Резюме. Лікування рецидивуючого простого герпесу СОПР і губ дуже складне і в кожному конкретному випадку залежить від клінічних проявів захворювання, імунологічного стану, частоти рецидивів і наявності супутньої патології.

Summary. Treatment of recurrent herpes simplex oral mucosa and lips very responsibility every concrete case and depend of clinical development discase, immunology state, often recurrents, general pathology.

У наш час вірусами простого герпесу інфіковано 80–90 % населення планети. За даними ВООЗ, смертність, обумовлена вірусом простого герпесу (ВПГ), займає друге місце після смертності від грипу [1]. У зв’язку з відсутністю в нашій країні обов’язкової реєстрації захворюваності герпетичною інфекцією істинна кількість хворих невідома. Уважають, що на території СНД різними формами герпетичної інфекції щорічно вражається декілька мільйонів осіб і серед них переважають люди молодого віку. ВПГ викликають різноманітні ураження не тільки шкіри, губ і СОПР, а й нервової системи: енцефаліти, менінгіти, мієліти, полінейропатії, що виступають часто як ускладнення. Тобто герпетична інфекція за певних умов має тенденцію до генералізації процесу. Герпес-віруси також являються кофактором активації та прогресування ВІЛ-інфекції та СНІДу [1, 4].

Усе це говорить про важливу медико-соціальну проблему герпетичної інфекції та зростання відповідальності лікаря-стоматолога за ранню діагностику і своєчасне раціональне лікування цього контингенту.

Віруси простого герпесу інфікують людину повітряно-крапельним шляхом (можливе інфікування в епідемію грипу), статевим, кровоконтактним, черезплацентарним шляхами. ВПГ знаходиться у слині, слізній рідині, крові, сечі, лікворі [4, 6].

Віруси герпесу вражають еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, макрофаги, можуть довго персистувати в організмі, формуючи нестерильний імунітет [1, 5, 6]. При простому герпесі, як і при інших хронічних захворюваннях із персистенцією віруса, розвиваються імунодефіцитні стани, обумовлені недостатністю різних ланок імунної системи та її нездатністю елімінувати вірус із організму.

Імунні порушення в імунному гомеостазі реєструються у фазі рецидиву й ремісії захворювання, тим самим пояснюючи розвиток довгострокової персистенції ВПГ в організмі з установленням рецидивного протікання хвороби. Усе це треба враховувати при обстеженні та лікуванні хворих на герпес не тільки СОПР і губ, а й будь-якої іншої локалізації.

Останнім часом збільшилась кількість відвідувань у відділенні захворювань слизової оболонки порожнини рота стоматологічної поліклініки НМУ серед студентів і людей молодого віку із проявами герпетичної інфекції на губах і СОПР. При цьому звертає на себе увагу не тільки частота рецидивів простого герпесу, а й тривалість протікання рецидивів і розповсюдженість вогнищ висипань.

Для вияснення причин такої тенденції підвищення частоти рецидивів простого герпесу на губах і в порожнині рота ми використали більш поглиблений та розширений аналіз анамнестичних даних, провокуючих факторів рецидивів, наявності захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), спадковості (табл. 1).Нами було обстежено 150 пацієнтів (111 жінок та 39 чоловіків) віком від 20 до 35-ти років із хронічним рецидивуючим простим герпесом губ і СОПР з давністю захворювання від п’яти років і більше. У всіх пацієнтів поряд із традиційними причинами виникнення рецидивів були виявлені ті чи інші захворювання ШКТ (шлунково-кишкового тракту), що також часто спостерігались у їхніх батьків (табл. 1).

Із таблиці 1 видно, що повторні рецидиви простого герпесу зазвичай виникали від дії переохолодження та після перенесених простудних захворювань (ГРЗ, ГРВУ), а також при загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту та різкій зміні клімату. Часто рецидив виникав від поєднаної дії декількох факторів, що можна пояснити більш різким зниженням загальної реактивності організму.

У залежності від частоти та тривалості рецидивів простого герпесу губ і СОПР були виділені три ступені тяжкості перебігу захворювання:

● легкий ступінь – 1–2 рецидиви впродовж трьох років;

● середній ступінь – 1–2 рецидиви за один рік;

● тяжкий ступінь – 4–5 рецидивів за один рік чи перманентний перебіг (табл. 2).Аналізуючи результати, наведені в таблиці 2, можна відмітити, що від частоти рецидивів залежать їх тривалість і перебіг, величина вогнища ураження та його розповсюдженість, тобто чим частіше виникає рецидив, тим більші площа й область вогнища ураження і тим триваліший перебіг.

Крім того, у цих хворих прослідковується залежність між ступенем тяжкості перебігу рецидивуючого простого герпесу та наявністю супутніх захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) – чим більша кількість хронічних супутніх захворювань ШКТ і чим важчий їх перебіг, тим важчий та триваліший перебіг герпесу губ і СОПР і частіше його розповсюдження на шкіру щелепно-лицьової ділянки.

Ми з’ясували, що серед шлунково-кишкових захворювань у хворих з рецидивуючим простим герпесом найчастіше зустрічаються різні хронічні гастрити та хронічний холецистит, а потім хронічний коліт, хронічний гепатоз і хронічні гепатити (табл. 3).Отримані при обстеженні хворих результати дають нам можливість говорити про те, що на тяжкість і перебіг рецидивуючого простого герпесу СОПР і губ у повній мірі впливають загальний стан усього організму та наявність хронічних супутніх захворювань, зокрема шлунково-кишкового тракту.

У всьому світі невирішеною лишається проблема індивідуальної та популяційної профілактики герпес-вірусних захворювань, і універсальний та гарантований метод контролю поки ще не розроблений. Імуномодуляція та вакцинотерапія ще дуже недосконалі і не дають необхідної ефективності, а хіміотерапевтичні препарати, при всіх їх достоїнствах, не гарантують 100 % ефект при герпетичній інфекції будь-якої локалізації, не перешкоджають рецидивам латентної інфекції й розвитку нових герпес-вірусних інфекцій.

Як показує практика, лікарі різних спеціальностей неадекватно оцінюють розповсюдженість, клінічну тяжкість і соціальну значимість герпетичних захворювань, уважають їх недостатньо серйозними, звичайними, такими, що легко контролюються.

Тому на лікаря-стоматолога лягає особлива відповідальність ранньої діагностики герпетичної інфекції, бо в першу чергу простий герпес проявляється на губах і СОПР, як і багато інших захворювань шлунково-кишкового тракту.


ЛІТЕРАТУРА

1. Баринский И.Ф., Шубладзе А.К., Каспаров А.А., Гребенюк В.Н. Герпес: этиология, диагностика, лечение. – М., 1986. – 206 с.

2. Хамаганова И.В. Рецидивирующий герпес у больных различными заболеваниями внутренних органов // Терапевтический архив. – 1991. – № 10. – Том 63. – С. 154–156.

3. Терешко А.Б., Коломиец А.Г., Гриц М.А., Дубайская Г.П. Моделирование и характеристика поражений печени при герпетической инфекции // Вопросы вирусологии. – 1999. – № 3. – С. 120–124.

4. Владимирова Е.В. Герпетическая инфекция кожи и слизистых оболочек // Вестник дерматологии. – 1997. – № 2. – С. 45–51.

5. Міхеєв О.Г. Простий герпес: епідеміологія та патогенез // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2001. – № 1. – С. 56–58.

6. Хахалин Л.Н. Герпесвирусные инфекции в амбулаторной практике // Consilium Medicum. – 2000. – № 2. – С. 94–98.


Ключові слова: хвороби слизової оболонки порожнини рота, рецидивуючий простий герпес, слизова оболонка порожнини рота, особливості обстеження хворих, супутні захворювання, профілактика ускладнень.


THE SPECIAL COLLECTION ANAMNESIS FACTS PATIENTS HERPES SIMPLEX OF ORAL MUCOSA AND LIPS TO THE PROPHYLACTIC COMPLICATION

R. Reguretska

Key words: recurrent herpes simplex, oral mucosa, special medical examination patients, general pathology, prophylactic complication.Современная стоматологияРеклама:
книги купить медицина, английский
английский язык Оксфорд учебники для детей и взрослых
А.А.Тимофеев стоматология медицинские книги
билеты на автобус в Европу
посуда | квартиры посуточно киев | Корпоративов свадебный фотограф.


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_82.html

:


.
.