Современная стоматология Зубное протезирование Здоровье женщины Перинатология и педиатрия Современная педиатрия МедЭксперт
Перейти на новый сайт МедЭксперт
МастерДент: апекс-локаторы Bingo-1020 и NovApex – точность и удобство в работе  ::  Публикуйте у нас пресс-релизы и рекламные статьи, прайсы, персональные страницы :: Медицина. МедЭксперт
НОВОСТИ
  » Читать
»
Добавить
СТАТЬИ
  » Читать
»
Добавить
КАТАЛОГ
  » Смотреть
»
Добавить
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
  » Смотреть
(+ добавить)
ФОРУМ
  » Смотреть
(+ участвовать)
Авторам | О нас | Вход | Регистрация | Контакты | Реклама | Каталог товаров (+прайсы) | Поиск
      

      

      

      
-:
.

      
..
..
..
..

      
.
-

      

      

      
Быстрый и удобный поиск нужного врача
Кинезио тейп это...
Современное протезирование зубов
Что такое пульпит и как его вылечить
Тугоухость: как определить недуг
Виды подтяжек женской груди: что нужно знать в первую очередь
Клиники мануальной терапии в Киеве
Препараты для здоровья и спорта NOW Foods
Компьютерная томография: принципы, возможности, где пройти?
Одноразовые пеленки. Реальная помощь для молодой мамы
Японские тонометры анд
Клинико-диагностический центр «Медпомощь 24»: здоровье пациента в надежных руках
Подмышечные и подлокотные костыли: особенности применения
Покупка справок обеспечит свободу действий при любых обстоятельствах
Выбираем матрас: советы врача-ортопеда

      
AdverMAN

      

 

Подольский Василь Васильович
     Згідно Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 8.08.2000 року в ІПАГ АМН України створено наукове відділення «Проблем здоров’я жінки фертильного віку».

    На сучасному етапі розвитку України здоров’я жінки є найважливішим інтегральним показником загального здоров’я нації та її відтворення.
Одним з головних напрямків охорони здоров’я жінки є збереження відповідного рівня медичної допомоги по збереженню репродуктивної функції жінки. Але цей важливий напрямок в Україні у відмінності від інших розвинутих країн світу, ще знаходиться у початковій стадії свого розвитку. Між тим, масштаби витрат здоров’я жінок в нашій державі значні і продовжують зростати протягом останніх років. На першочергове вирішення цих проблем звертає увагу і Президент України, Верховна Ради України та Кабінет Міністрів України. Зокрема вказано на необхідність неухильного забезпечення виконання науковцями та практиками охорони здоров’я державних Програм «Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.», державної Програми «Репродуктивне здоров’я нації на період 2007-2015 рр.» та міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації».

    Саме для виконання цих поставлених задач в інституті і створено наукове відділення «Проблем здоров’я жінки фертильного віку», яке вирішує ці питання шляхом своєї наукової та організаційно-методичної діяльності по збереженню здоров’я та профілактики його порушень у жіночої популяції населення України, покращення демографічної ситуації, формування у суспільства нового відношення до проблеми здоров’я жінок фертильного віку.
Наукове відділення «Проблем здоров’я жінки фертильного віку» створено наказом директора інституту від 12 вересня 2000 року. Клінічною базою наукового відділення є клінічне відділення на 15 ліжок з такою ж назвою, розташоване на шостому поверсі акушерсько-гінекологічного корпусу інституту та кабінет «Охорони здоров’я жінки» з денним стаціонаром - розташований на дев’ятому поверсі лабораторно-експериментального корпусу інституту.

    Всю ці структуру очолює доктор медичних наук, професор Подольський Василь Васильович.
Подольський В.В., доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ "ІПАГ АМН України", керівник акушерсько-гінекологічних клінік інститут.

    Подольський  В.В. - визначний вчений акушер-гінеколог в нашій країні. Його наукові дослідження дозволили вирішити сучасні проблеми екстрагенітальної патології у вагітних, зокрема ведення вагітності, пологів, стану плода і новонароджених, у жінок з вродженими вадами серця та нейро-циркуляторною астенією. Ці наукові розробки дозволили значно знизити частоту ускладнень, як у вагітних жінок, так і у новонароджених. Протягом останніх років професор Подольський В.В. є керівником широкомасштабних наукових досліджень, присвячених вивченню стану репродуктивного здоров’я жінок у нашій країні. Проведені під його безпосереднім керівництвом клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження дозволили не тільки визначити основні порушення репродуктивного здоров’я та медико-соціальні фактори ризику, що впливають на стан репродуктивного здоров’я населення нашої країни, але і розробити шляхи корекції виявлених порушень.
Результати наукових досліджень професора Подольського В.В. мають не тільки значну наукову цінність, але і велике практичне значення. В результаті втілення в практику охорони здоров’я в нашій країні наукових досліджень професора Подольського В.В. створено два центри "Охорони здоров’я жінки" в Дніпровському районі м. Києва, для жінок мешканок промислового регіону України та в Броварському районі Київської області, для жінок сільськогосподарського регіону України. Робота цих центрів направлена на вирішення проблем репродуктивного здоров’я населення нашої країни показала свою високу ефективність. Це має велике значення для нашої країни у вирішенні питань народжуваності, здоров’я населення та подолання демографічної кризи.

    Професор Подольський В.В. готує наукові кадри для нашої країни, під його керівництвом захищено чотири кандидатських, одна докторська  дисертація та готується ще п’ять кандидатських дисертацій.

    Професор Подольський В.В. виконував завдання Державної програми "Репродуктивне здоров’я 2001-2005", є виконавчим і членом Координаційної ради Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року". Під його керівництвом виконуються завдання Державної програми "Національної Програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки".
Подольський В.В. входить до складу комісії МОЗ України по створенню Протоколів лікування патологічних станів та захворювань в акушерстві і гінекології.

    Професор Подольський В.В. є членом редколегії провідних фахових журналів "Педіатрія, акушерство і гінекологія" та "Здоров’я жінки", в останньому він є науковим консультантом. Активно працює в Спеціалізованій раді по захисту докторських дисертацій. Автор понад 290 наукових праць серед яких 2 монографії.

   Окрім великої наукової діяльності здійснює методичне керівництво лікувальною роботою фахівців в Асоціації акушерів-гінекологів України. Він є членом Президії Асоціації акушерів-гінекологів України і відповідає за питання репродуктивного здоров’я жінок.
Має великі організаторські здібності, працює самовіддано, з ентузіазмом, проводить велику лікувально-консультативну роботу, користується великим авторитетом серед колег в Україні і за кордоном. Він є членом Європейської та Всесвітньої асоціації лікарів акушерів-гінекологів.


Статті:

 
1.    Янюта С.Н., Хоминская З.Б., Подольский В.В. Некоторые показатели гормонального баланса в системе мать-плод-новорожденный у беременных с пороками сердца //Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов – Харьков, 1984. – 26 с.
     
2.    Закревский А.А., Апресова К.Г., Цанава Р.М., Чередниченко И.П., Подольский В.В. Особенности течения послеродовых воспалительных заболеваний при зкстрагенитальной патологии у  беременных //Тезисы IV съезда акушер-гинекологов БССР. – Минск, 1985. – 101 с.      

3.    Закревский А.А., Подольский В.В. Функции внешнего дыхания у беременных с врожденными  пороками  сердца //Акушерство  и  гинекология - № 12. – 1986. – С. 38-41  
   
4.    Гутман Л.Б., Закревский А.А., Подольский В.В., Апресова К.Г., Охропчук Б.В. Значение новых пищевых веществ высокой биологической активности в лечении гипоксических сдвигов у  беременных с пороками сердца //Материалы второго съезда акушер-гинекологов Грузии. – Тбилиси, 1985. – г.1. – С.139-140.      

5.    Мокрик Г.А., Кузьменко З.П., Янюта С.Н., Подольский В.В. Газообмен в легких и региональная геодинамика у беременных с врожденными пороками сердца //Педіатрія акушерство і гінекологія 1986. - № 2. – С.55-57.      

6.    Гутман Л.Б., Янюта С.Н., Мельник Ю.Н., Кириченко Т.А., Подольский В.В. Оцінка стану утробного плода у вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи за даними кардіотокографії //Педіатрія акушерство і гінекологія 1986. - № 1. – С.37-39.    
 
7.    Подольский В.В., Шумлянский А.Я., Дубовенко З.А., Роль продукта «Антигипоксин» в комплексной терапии беременных с врожденными пороками сердца //Рациональное питание – Киев, «Здоровье». – 1986. – С.108-109.      

8.    Закревский А.А., Подольский В.В. Профилактика кровотечений во время беременности и родов у беременных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы //Акушерские кровотечения (Тезисы докладов). Пленум правления Всесоюзного научного общества акушеров-гинекологов – Ташкент. 1986, – 73 с.
     
9.    Подольский В.В., Мокрик Г.А., Кузменко З.П. Профилактика невынашивания у беременных с врожденными пороками сердца //Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве VIII съезд Акушер-гинекологов –УССР. – Львов, 1986. – 68 с.  
   
10.    Подольский В.В. Влияние комплексной антитоксической терапии на некоторые показатели материнско-плодовых взаимоотношений у беременных с пороками сердца //Проблемы невынашивания беременности и гнойно-воспалительные заболевания в современном акушерстве VIII съезд акушер-гинекологов. –УССР. – Львов, 1986. – С.187-188   
  
11.    Podolsky V. Conduite de grossesse  ef accouchements lors des Bassiu ef roits. Bujumbura, 1988, p.11 -  Метод рекомендации.   
  
12.    Podolsky V., Podolsky Vl., Niyongabo A. Les infections genitaless daus la periode go post-partum. Recommandatious methodigues //Bujumbura – 1989 - c.11.
    
13.    Подольский В.В. Рекомендации для врачей акушер-гинекологов,  выезжающих на работу в Республику Бурунди, Бужумбура, 1989. – стр.21. Методические рекомендации.      

14.    Podolsky V. Rupture uterine. Bujumbura, 1989, p.11 - Метод рекомендации.      

15.    Подольский В.В., Вериженко Т.А. Антенатальная охрана плода у беременных с врожденными пороками сердца //Акушерство и гинекология. - № 2. – 1989. – С.27-30.      

16.    Вериженко Т.А., Подольский В.В. Диагностика внутриутробного состояния плода у беременных с врожденными пороками сердца по данным исследования околоплодных вод //Тезисы докладов Всесоюзного съезда акушеров-гинекологов. – Махачала, 1989. – С.112-113.
     
17.    Подольский В.В., Вериженко Т.А. Ультразвуковое исследование нарушений состояния и развития плода у беременных с врожденными пороками сердца //Ультразвуковая диагностика в перинатологии и педиатрии. – Тарту. – 1988. – С.47-49.
     
18.    Подольский В.В., Бабко С.А., Журавель И.А. Оценка деятельности сердца у новорожденных от матерей с нейро-циркуляторной астенией по данным ультразвуковой эхокардиографии в периоде ранней костной адаптации //      
 
19.    Подольский В.В. и соавторы. Рекомендации для врачей акушеров-гинекологов,  выезжающих на работу в Республику Бурунди, Бужумбура, 1989. – 21 с.      

20.    Дашкевич В.Е., Мокрик Г.А., Ксаверчук Н.П., Подольский В.В., Савченко С.Е. Особенности перекисного окисления липидов у здоровых беременных и с пороками сердца //Педиатрия, акушерство и гинекология. -  № 6. – 1991. – С.36-38      

21.    Podolsky V. La prophylaxie ef le traitement  de l`hipoxie ef l`asphyxie du foctus ef du Nouveau – ne, Ngozi, 1990 – p.11.   
  
22.    Закревский А.А,  Никулина Л.И., Мартыненко Л.Т., Знаменская Т.К., Жданович А.И., Счасливая В.Н., Медведенко Г.Р., Подольский В.В.. Состояние ранней постнатальной адаптации новорожденных у беременных, подвергавшихся радиационному воздействию //Чернобыль и здоровье людей. Тезисы докладов. Часть I. – Киев, 1993. – 116 с.      

23.    Мартыненко Л.Г, Знаменская , Закревский А.А., Курилина Т.В., Коноплянко В.В., Подольский В.В.. Значение расстройств функционального состояния печени у новорожденных с нарушением мозгового кровообращения //Тезисы докладов съезда акушеров-гинекологов Молдавии. – Кишенев, 1993. – С. 62-63.
     
24.    Подольский В.В.. Перинатальная охрана плода у беременных с нейро-циркуляторной астенией //Клинические и морфологические критерии перинатальной патологии. Международная научно-практическая конференция. – Донецк, 1994. – 76 с.      

25.    Гутман Л.Б., Дашкевич В.Е., Подольський В.В., Читкайло Н.Е.. Особливості перебігу гестозу у вагітних з нейро-циркуляторною астенією. //Тези Пленуму правління акушерів-гінекологів України “Шляхи зниження материнської та перинатальної смертності при пізніх гестозах вагітних” (8-9 червня 1994р.). -  Полтава, 1994. – 32 с.    
 
26.    Подольський В.В., Туманова А.Е., Кульчицький С.К., Вериженко Т.А. Дослідження вегетативного гомеостазу вагітних з нейро-циркуляторною астенією за допомогою комп’ютерної кардіолографії – “Функциональні методи дослідження в акушерстві та гінекології” – Науково-практична конференція акушерів-гінекологів України (Тези доповідей) – Донецк 19-20 травня 1994 року – 166 с.      

27.    Подольський В.В. Реовазографія як метод дослідження стану периферійного кровообігу у вагітних з нейро-циркуляторною астенією. – “Функціональні методи дослідження в акушерстві та гінекології”. Науково-практична конференція акушерів-гінекологів України (Тези доповідей) – Донецк 19-20 травня 1994 року – 165 с.      

28.    Подольський В.В. Діагностика фето-плацентарної недостатності за допомогою визначення ультразвукового фетального біофізичного профілю у вагітних з нейро-циркуляторною астенією – Проблемы клинической генетики и пренатальной диагностики. Тезисы докладов II Международного симпозиума. Балаклея, 13-15 сентября. -  Харьков, 1994. – 26 с.      

29.    Подольський В.В., Туманова Л.Е., Пап С.А., Вериженко Т.А. Значение ультразвукового исследования в диагностике нарушений состояния и развития плода при нейро-циркуляторной астении у беременных – II щорічний збірник наукових праць української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перінатології та гінекології “Екографія в перінатології, гінекології та педіатрії”. – Кривий Ріг, 1994. – 125 с.      

30.    Подольський В.В., Туманова Л.Є., Вериженко Т.А., Пап С.О. Ультразвукове дослідження плаценти у вагітних з нейро-циркуляторною астенією  - II щорічний збірник наукових праць української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перінатології та гінекології “Екографія в перінатології, гінекології та педіатрії”. -  Кривий Ріг, 1994. -125.   
  
31.    Подольський В.В.,  Журавель І.А., Ніверковець А.А.. Нетросонографія як метод дослідження морфо-функціонального стану структур головного мозку  новонароджених від матерів з нейро-циркуляторною астенією – Український науково-медичний журнал  № 2-3. – 1994. - С.81-82    
  
32.    Подольський  В.В.,  Фархат  М.С.,  Журавель  І.А.,  Читкайло  Н.Є.,  Балабанова Л.В.. Нейро-циркуляторної астенія і вагітність (огляд літератури) – Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1994. - № 5. -  С.49-53     
 
33.    Подольський В.В., Фархат М.С., Пап С.О.. Застосовування ультразвукового дослідження при діагностиці утробного інфікування плода у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //ІІІ Щорічний збірник наукових праць Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології “Ехографія  в  перинатології,  гінекології та педіатрії”. - Кривий Ріг, 1995. – 153 с.      

34.    Подольський В.В.. Стан утробного плода та новонароджених у матерів з нейро-циркуляторною астенією, що проживають на контрольованих територіях України //Чорнобиль і здоров'я дітей. – Киів, 1995. – Ч. ІІІ. – 53 с.  
   
35.    Подольський В.В., Фархат М.С. Стан імунітету у вагітних з  нейро-циркуляторною астенією //Актуальные проблемы экономической и клинической иммунологии. – Луганськ, 1995. – С.136-137
     
36.    Подольский В.В., Макаровский А.П., Карпенко А.П. Математическое прогнозирование нарушений сократительной деятельности матки у беременных  с нейро-циркуляторной астенией //«Нарушение сократительной деятельности матки на протяжении беременности и родов» Тезисы докладов I научно-практической конференции врачей акушеров-гинекологов Саратовской обл. – Саратов, 1995. – 101 с. 
    
37.    Подольский В.В. Влияние психо-емоционального стресса у беременных с нейро-циркуляторной астенией на внутриутробное состояние плода //”Питання перинатології” матеріали наукових розробок – Одеса, 1995. – С.81-83.      

38.    Подольський В.В. Частота і структура післяпологових гнійно-запальних захворювань у хворих з нейро-циркуляторною астенією //“Гнійно-запальні процеси в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці” (15-16 вересня 1995) Тези пленуму акушерів-гінекологів в Україні. – Запоріжжя, 1995. – 106 с.      

39.    Подольський В.В. Перекисне окислення ліпідів в крові у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Актуальні питання акушерства і гінекології. – Київ, 1995. – С.149-150.   
  
40.    Подольський В.В., Сопко Н.И. Особливості фето-плацентарнрого комплексу у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //ІІІ Щорічний збірник наукових праць Української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології “Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії”. - Кривий Ріг, 1995. – С.154-156      

41.    Podolskу V. The role of stress in pregnant women with neuro-circulatory asteny upon the development of fetal anol new born dystress //Child Health 2000 – 2-d   World Congress. – Vancouver, Canada, 1995. – p. 242.  
   
42.    Подольський В.В. Комплексна медикаментозна терапія вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Экстрагенитальная патология и беременность, Материалы семинара (Март, 1995, Киев, Украина). – Київ. – “Техніка”. – 1996. – 101 с.      

43.    Подольский В.В. Комплексная дородовая подготовка беременных с нейро-циркуляторной астенией //Экстрагенитальная патология и беременность, Материалы семинара (Март, 1995, Киев, Украина). – Київ. – “Техніка”. – 1996. – 103 с.   
  
44.    Подольський В.В. Тактика ведення вагітності і пологів при нейро-циркуляторній астенії //Экстрагенитальная патология и беременность, Материалы семинара (Март, 1995, Киев, Украина). – Київ. – “Техніка”. – 1996. – 39 с.      

45.    Подольський В.В., Белікова Н.М. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Материали науково-практичної конференції “Діагностика та лікування захворювань щитовидної залози” (м. Харків, 15-16 грудня, 1994 р.) – Харків, 1996. – 11 с.
     
46.    Подольський В.В. Зміни стану щитовидної залози у вагітних з нейро-циркуляторною астенією, та їх вплив на фето-плацентарний комплекс //Материали науково-практичної конференції “Діагностика та лікування захворювань щитовидної залози” (м.Харків, 15-16 грудня, 1994р.). – Харків, 1996. – 12 с.
     
47.    Подольський В.В. Гіпоксія, як один з механізмів порушень перебігу вагітності і пологів у жінок з вродженими вадами серця //IV наукова конференція асоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, 22-24 травня 1996 року. Тези доповідей. – Київ, 1996. – 137 с.    
 
48.    Подольський В.В., Фархат М.С., Читкайло Н..Є. Комплексна немедикаментозна терапія вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Інформаційний лист – 1996.  
   
49.    Подольський В.В. Перебіг пологів у вагітних жінок з нейро-циркуляторною астенією //Х З’їзд акушерів-гінекологів України. – (Тези доповідей) – Одесса, 1996. – 36 с. 
    
50.    Подольський В.В. Аеронофітотерапія  вагітних жінок з нейро-циркуляторної астенією //Х З’їзд акушерів-гінекологів України – (Тези доповідей) – Одеса, 1996. – 98 с.  
   
51.    Подольський В.В. Анестезіологіче забезпечення родорозрішення у жінок з нейро-циркуляторною астенією //Матеріали 2 національного конгресу анестезіологів України. VII з'їзд анестезіологів України 24-27 вересня 1996 року – м.Харків. – Київ, Вища школа, 1992. – 115 с. 
    
52.    Подольский В.В. Особенности подготовки к родам беременных с гипотонической формой нейро-циркуляторной астении //Инфекции в акушерстве, гинекологии, диагностика, лечение, профилактика. Тезисы докладов II-й межобластной научно-практической конференции. (Саратов, 26-27 июня, 1996 года). – Саратов, 1996. – 83 с    
 
53.    Подольский В.В. Особенности течения беременности и родов у женщин с нейро-циркуляторной астенией  //Тезисы докладов 5-го съезда акушеров-гинекологов Казахстана. – Алма-Ата, 1996. – 96 с.   
  
54.    Podolsky V.V. “Ultrasound diagnostics of fetus in pregnant with neurocirculatory astheny” – Ultrasound in Obstetrics and gynecology. The official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and gynaecology. Book of Abstracts. The Sixth World Congress of Ultrasound in obstetrics and gynecology. Rotterdam, October 27-31, 1996, Volum 8, supplement 1, p.2.      

55.    Dashkevich V.E., Podolsky V.V.,  Farchat M.S.,  Zuravel I.A.  “Immuno- regulatory relations in organism of pregnant with neurocirculatory astheny” Abstracts Immunology of Reproduction. International symposium. October 22-25, 1996, Kiev, Ukraine p.103. 
    
56.    Podolsky V.V.  Neurocirculatory astheny and pregnancy – one of the risk factors of premature labor //2nd International Meeting on Practical Obstetrics, Monte-Carlo, 6-9 November – 1996.      

57.    Podolsky V.V.  The influence of arterial hypertension’s level in Pregnant with neuro-circulatory astheny on the development of fetal growth retardation //9th Congress of the Federation Societies, Singapore, November 10-19 – 1996.   
  
58.    Лапшин В.Ф., Гутман Л.Б., Меліна І.М., Подольський В.В. Кульчицький С.К., Степанова Л.С., Семіног А.Б., Кухарська А.В., Машанова Н.С. Спосіб лікування нейро-циркуляторної астенії у дітей та вагітних жінок. //97125771 02.12.97.  
  
59.    Подольський В.В. Особливості перебігу нейро-циркуляторної астенії у вагітних //Журнал практического врача. – 1997. - № 1. – С.31-32.      

60.    Подольський В.В. Стан фето-плацентарного комплексу в динаміці вагітності у жінок з нейро-циркуляторною астенією //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1997. - № 1. – С.58-60.   
  
61.    Подольський В.В. Немедикаментозна терапія та передпологова підготовка вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Лікування та діагностика. – 1997. -  № 1. – С.49-50.   
  
62.    Podolsky V. Psycho-emotional stress, his role on the complications of pregnancy and labour in women with neurocirculatory astheny //11th Congress of European association of gynecologist and obstetricians – Budapest, Hungary, 19-22 June – 1996 – p.153.      

63.    Подольський В.В. Роль додаткових факторів у виникненні нейро-циркуляторної астенії у вагітних //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1997. - № 2. – С.71-72.      

64.    Подольський В.В. Прогностична цінність деяких показників ультразвукового профілю плода у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //IV щорічний збірник наукових праць української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології “Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії”. - Кривий Ріг, 1995. -  С.154-156. 
    
65.    Подольський В.В.,  Гутман Л.Б.,  Дашкевич В.Є,  Тураховський М.Л., Туманова Л.Є.. Спосіб прогнозування загрози переривання вагітності у  жінок з гіпертонічною формою нейро-циркуляторної астенії //Патент на винахід 20504А – 15.07.97.      

66.    Подольський В.В., Журавель І.А., Подольський Вл.В., Теслюк Р.С. Невиношування вагітності у жінок з нейро-циркуляторною астенією //Невиношування вагітності – Збірник наукових праць – Київ, 1997. – С.345-347.      

67.    Подольський В.В. Стрес, як один із факторів патогенезу невиношування вагітності //Невиношування вагітності – Збірник наукових праць. – Київ, 1997. – С.350-352.    
 
68.    Подольський В.В. Профілактика ускладнень вагітності і пологів при нейро-циркуляторній астенії //Харьковський медицинский журнал – 1997 - №2. - С.25-27.     

69.    Podolsky V.V., Gutman L.B., Dashkevich V. The state of the fetal and placental complex in pregnant women with neurocirculatory astheny //13th Congress of the European Association of gynaecologist and obstetricians (EAGO) – Jerusalem Israel May 10-14, 1998 p. – с. 80.      

70.    Podolsky V.V., Juravel I.A. State intracardiac hemodynamics in facts of echocardiographia in neonates from mothers with neurocirculatory asthenia //XII Европейский конгресс перинатальной медицині – Загреб – 1998 – с. 38-39.
     
71.    Podolsky V.V. Application of hormonal contraceptives during the lactation period by women with neurocirculatory asthenia //The European Journal of Health Care. The Parthenon Publishing Group. Program and Book of Abstracts. Volume 3. Supplement June 1998.  YSSW 1362-5187. – P. 129. 
    
72.    Подольський В.В. Деякі аспекти проведення операції кесарського розтину (особистий досвід) //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Сімферополь, 1998. – Розділ 1. Кесарський розтин в сучасному акушерстві. - С.262-264. 
    
73.    Подольський В.В. Значення екологічних факторів у загострені нейро-циркуляторної астенії у вагітних // Українські медичні вісті – 1998 – т.2, №1-2 – Ч.1 – с.247-249.      

74.    Подольський В.В. Дашкевич В.Є., Гутман Л.Б. Нейро-циркуляторна астенія і вагітність (методичні рекомендації). -  Київ, 1999 – 20 с. 
    
75.    Подольский В.В. Вагітність і пологи у жінок з нейро-циркуляторною астенією // Медицинские вести. - № 1. – 1999. – С.25-26.   
  
76.    Podolsky V.V. Dronova V.L. The role of sexual anamnesis factors in evaluation of women’s non-specific pelvic inflammatory diseases //European Journal of Obstetrics, Gynaecology and Reproductive  biology – vol. 86 suppl. (1999) – Amsterdam Lauzanne – New York – Oxford – Shannon – Tokyo – p. 57. 
    
77.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Післяпологові маткові кровотечі та їх профілактика у жінок з нейро-циркуляторною астенією //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ, 1999. – С.136-138.  
   
78.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Психологічний стрес та запальні захворювання статевих органів у жінок //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ, 1999. – С.387-388.   
  
79.    Подольський В.В., Журавель І.А. Ультразвукова ехокардіографія як один із методів оцінки адаптації серцево-судинної системи новонароджених  від матерів з нейро-циркуляторною астенією //В кн: Перший Український Конгрес фахівців з ультразвукової діагностики. Тези. – Київ, 1999. – С.114-115.    
 
80.    Подольський В.В., Дронова ВЛ., Подольський Вл.В., Ромащенко О.В. Діагностичні можливості ультразвукового обстеження у жінок з неспецифічними запальними захворюваннями статевих органів //В кн: Перший Український Конгрес фахівців з ультразвукової діагностики. Тези. – Київ, 1999. – 89 с.
      
81.    Podolsky V.V., Vovk I.B., Latysheva L.. Impact of congenital factors in pregnant women with hypertension form of vascular dystonia on hypertantion in Zabour //Hypertension in Pregnancy. Abstracts from 12th World Congress of the international Society for the study of hypertention in pregnancy. - 2000. - Vol. 19., Supp l.1., Poster 97. - p. 109    
 
82.    Подольський В.В., Дронова ВЛ. Спосіб лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань статевих органів  у жінок //Деклараційний патент на винахід 37812А. Бюл № 4 от 15.05.2001.      

83.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Гіпоксія – як один з механизмів виникнення ускладнень вагітності і пологів у жінок з нейро-циркуляторною астенією //Перинатологія та педіатрія № 3. - 2001. – С.61-64.  
  
84.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Особенности лечения хронических воспалительных процессов половых органов у женщин фертильного возраста с использованием антигомотоксической терапии //В кн. «Перспективи використання антитоксичних препаратів в комплексному лікуванні захворювань урогенітальної патології //Тези доповідей науково-практичного симпозіуму. -  Київ, березень 2001 р. - С.7-8.  
   
85.    Подольский В.В., Геревич Г.Й. Уровень психо-емоционального стресса у беременных женщин при табакокурении //Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ. – “Фенікс”. – 2001. – С.519-521.    
 
86.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Особливості стресорного навантаження при хронічних запальних захворюваннях статевих органів  у жінок //Буковинський медичний вісник. –Чернівці, 2001. - № 2-3 – С.156-157.   
  
87.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С. Сексуальное здоровье и методы его определения //Здоровье женщины, №2 (10). – 2002. – С.60-61.      
88.    Подольский В.В., Геревич Г.Й. Табакокурение и беременность (обзор литературы) //Перинатологія та педіатрія № 2. – 2002. – С.49-52.   
  
89.    Подольський В.В. Хронічні запальні захворювання статевих органів  //Здоров'я жінки в Україні - № 1 (18). – 2002. – С.54-55.      

90.    Podolsky V.V. Hyperandrogenation and ways of its correction with a set of symptoms of polycistic ovaries // 7th Congress of the European Society of Contraception, Jenova , Italy – April – 10-13, 2002 /Programme and book of Abstracts //The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, Volume 7, Supplement 1, p.53.      

91.    Podolsky V.V., Teslyuk R.S., Podolsky Vl.V. The state of fetoplacental system in pregnant women with hypertonic form of neurocirculatory astheny at term //Hypertension in pregnancy. Abstracts from 12th World Congress of the international society for the study of hypertantion in pregnancy. Vol. 19. Suppl. 1.2000. Poster 70. p.109.      

92.    Podolsky V.V., Dronova V.L.. The peculiarity of psychoemotional status in women with chronic nonspecific pelvic inflammatory diseases  //XVI FIGO World Congress of Gynaecology and Obstetrics , September 3-8, 2000 Washington D. C. Book of Abstracts p.104.      

93.    Podolsky V.V., Dronova V.L.. The chronic nonspecific pelvic inflammatory diseases – one of the reason of women’s  sexual disorders //European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology. Vol. 91 Supplement 1, 2000. Supplement 15th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Poster 146 p.38.  
   
94.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Особливості психоемоційного стану юних жінок хворих на запальні захворювання статевих органів  //Чернівці. -  № 2-3. – 2000. -  С.117-119.   
  
95.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Роль деяких факторів ризику при хронічних неспецифічних запальних захворюваннях статевих органів у жінок фертильного віку //Збірник наукових праць акушерів-гінекологів України. – Київ, 2000. – С.530-532.    
 
96.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Взаємозв'язок між виникненням гестозу та загостренням нейро-циркуляторної астенії у вагітних //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ,  Абрис, - 2000. – С.299-302.      

97.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Новые подходы к лечению хронических неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов //Журнал Акушерства и женских болезней. – Том XLIX, 1 специальный выпуск. Современные проблемы урогинекологии.  - Санкт-Петербург, 2000. – С.70-71. 
    
98.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Особливості психоемоційного стану жінок фертильного віку з хронічними неспецифічними запальними захворюваннями статевих органів  //Журнал практичного лікаря. - № 5. – 2000. – С.28-32.
     
99.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Стан репродуктивного здоров'я у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України – Київ “Фенікс”, 2001. – С.521-523. 
    
100.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Хронические воспалительные заболевания половых органов – основная угроза репродуктивному здоровью //Doctor. – 2001. - № 5 (9). - С.18-20.      

101.    Podolsky V.V., Dronova V.L. Endometrial spiral and chronic inflammatory diseases of female sexual organs //7th Congress of the European Society of Contraception, Genova, Italy – April 10-13, 2002, Programme and Book of  Abstracts /The European Journal of contraception & Reproductive Health Care, Volum 7, Suppl.1. 
    
102.    Podolsky V.V., Dronova V.L., Teslyuk R.S. Hormone infringement peculiarities in women of fertile age with chronicale inflammatory diseases of sex organs //Gynaecological endocrinology. The Official Journal of the international society of gynaecological endocrinology. Volum 16 supp. №1 Programme and Book of Abstracts, Presented at the 10th World Congress of gynaecological endocrinology Wroclaw, Poland, September 21-24, 2002, p.86.      

103.    Podolsky V.V., Dronova V.L., Teslyuk R.S., Kladiev V., Gerevich G. The state of health in women of fertile age which are the inhabitants of industrial districts of Kiev, Ukraine. //The 5th Athens Congress on Women’s Health. ATHENS, Greece – September 26-29, 2002. Program and Book of Abstracts, p.95.      
104.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Функція зовнішнього дихання у вагітних з різними формами нейро-циркуляторної астенії //Буковинський медичний вісник № 2-3. – 2002. – Чернівці. – Том 6. – С.88-91. 
    
105.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Антигомотоксическая предоперационная подготовка больных с хроническими воспалительными заболеваниями женских половых органов //Международный журнал общества биологической медицины. Биологическая терапия. - № 2. – 2002. – С.21-25. 
    
106.    Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №6057. Науковий твір “Анкета. Спосіб вивчення репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку за допомогою спеціальної анкети” В.В.Подольский, З.А.Шкиряк-Нижник, Н.Г.Горовенко, В.Л.Дронова, Г.М. Кобляньська, І.А.Земляна, О.Г.Даніленко, Р.С.Теслюк, Л.І.Брешевець. № 6057, 21 серпня 2002. 
    
107.    Подольський В.В. Корекція гіперандрогенії у жінок з синдромом полікістозних   яєчників //Репродуктивное здоровье женщины - № 1 (10). – 2002 – С.75-77.  
   
108.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Подольский Вл.В. Лечение хронических воспалительных заболеваний половых органов у женщин фертильного возраста с использованием антигомотоксических препаратов Gynecoheel и Lymphomiasot //Международный журнал общества Биологической медицины. Биологическая терапия. – Февраль 2002. - № 1. – С.3-7.      

109.    Подольский В.В.   Каждый выбирает по себе //Мир Семьи № 11, 2002. – 51 с.      

110.    .Подольський В.В, Теслюк Р.С., Особливості лікування вагітних з нейро-циркуляторною астенією (НЦА) антигомотоксичними препаратами Cralonin та Nervocheel //Биологическая терапия № 4. – 2002. – С.25-29.      

111.    Новости медицины и  фармации № 5-6, март, 2002 – Новые пути лечения урогениталной сферы – интервью с д.м.н Подольским В.В.  
  
112.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М.. Состояние сексуального здоровья у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. - № 3 (11). – 2002. – С.72-76.   
  
113.    Подольский В.В., Геревич Г.Й., Гульчий Л.П., Латышева З.М. Особенности биофизического профиля плода у беременных под воздействием табакокурения //Здоровье женщины. -  № 4 (12). – 2002. – С.9-10. 
    
114.    Подольский В.В., Шкиряк-Нижник З.А., Горовенко Н.Г., Дронова В.Л., Даниленко О.П., Теслюк Р.С., Кладиев В.Н., Гульчий О.П., Дидиченко В.М., Геревич Г.Й., Латышева З.М., Коблянская Г.Г., Брешевец Л.И. Репродуктивное здоровье женщины и оценка его состояния в современных условиях  //Здоровье женщины. - № 3 (11). – 2002. – С.111-117.    
 
115.    Подольский В.В., Дронова В.Л.,  Подольский Вл.В. Хронические воспалительные заболевания гениталий у женщин фертильного возраста и их лечение с применением Ципрофлоксацина (Ципринола)  //Здоровье женщины. -  № 4 (12). – 2002. – С.17-20.  
   
116.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Даниленко Е.Г., Гульчий Л.П., Латишева З.М. Особенности психо-змоционального состояния женщин в современных условиях //Здоровье женщины. - № 1 (13). – 2003. – С.106-108.      

117.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Стан кислотно-лужної рівноваги у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Вісник наукових досліджень - № 1 (30) – 2003 – с.79-81  
   
118.    Подольский В.В. Когда необходимы антибиотики? //Мир семьи. 2003. - № 1-2. –  43 с.   
  
119.    Подольский В.В., Шкиряк-Нижник З.А., Горовенко Н.Г., Тетерин В.В., Дронова В.Л., Гульчий Л.П., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й., Латышева З.М., Басистый А.В., Числовская Н.В., Кладиев В.Н., Брешевец Л.И. О необходимости компьютерной базы данных для определения состояния репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста  //Здоровье женщины - № 2 (14). – 2003. – С.76-81.   
  
120.    Туманова Л.Е., Подольский В.В., Подольский Вл.В., Лысяная Т.О., Латышева З.М.. Послеродовые вагинальные кандидозы и их лечение  //Здоровье женщины. - № 2 (14). – 2003. – С.18-19.  
   
121    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Лук'янова О.М.. Лікування внутрішньоутробної гіпоксії плода у вагітних, які знаходяться під впливом тютюнопаління //Клінічна фармація. – № 3. – 2003. – С.183-184.    
 
122.    Подольський  В.В.,  Дронова  В.Л.,  Гульчий  Л.П.,  Лисяна Т.О.,  Басистий О.В., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Прогнозування та профілактика ускладнень репродуктивного здоров'я у жінок фертильного віку, що перенесли операцію аборт //Здоровье женщины. - № 2 (14). – 2003. – С.45-50 
    
123.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Спосіб профілактики утробної гіпоксії плода та лікування нейро-циркуляторної астенії у вагітних жінок //Деклараційний патент на винахід (11) 58166А (51) 7А61К31/00 от 15,07,2003, Бюл. №7. 
    
124.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Лисяна Т.О., Гульчій Л.П., Басистий О.В., Тетерін В.В. Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у здорових жінок  фертильного віку //Вісник наукових досліджень. - № 1 (30). – 2003. – С.162-165. 
    
125.    Подольський В.В., Тетерін В.В., Гульчій Л.П., Дідиченко В.М. Особливості використання епідеміологічних досліджень для визначення стану репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку, мешканок промислового району //Вісник наукових досліджень. - № 1 (30). – 2003. – С.56-58.
    
126.    Подольський В.В., Геревич Г.Й. Перебіг вагітності та пологів у жінок, які знаходились під впливом тютюнопаління //Вісник наукових досліджень. - № 1 (30). – 2003. – С.83-85.      

127.    Подольський В.В., Дронова В.Л.. Спосіб лікування хронічних запальних захворювань шийки матки у жінок фертильного віку //Деклараційний патент на винахід (11) 5646А, (51) 7 А61В17/00 от 15.05.2003 Бюл. №5.      

128.    Подольский В.В. Репродуктивное здоровье  женщины – важнейшая проблема современности //Здоровье женщины. - № 1 (13). – 2003. – С.100-102.      

129.    Podolsky V., Bobrova V., Dronova V. Hormone rehabilitation of menstrual function in women with chronic inflammatory diseases of sexual organs //International Journal of Ginaecology and Obstetrics. Book of Abstracts XII FIGO World Congress, Santiago, Chile – 2003 – volume 83, supplement N3 – p.91.     
 
130.    Podolsky V. Expediency of Application of Antifugal Therapy in women who Have Transferred Chronic Inflammatory Diseases of Female sexual organs. Book of Abstracts XII FIGO World Congress, Santiago, Chile – 2003 – volume 83, supplement N3 – p.107.    
 
131.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Лечение грибковой инфекции у женщин с хроническим воспалительным заболеванием гениталий // Здоровье женщины - №1(13) – 2003 – с.23-25.    
 
132.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Гульчій Л.П. Особливості обстеження  здорових жінок  фертильного віку для виявлення у них передумов порушення репродуктивної функції //Клінічна фармація. - № 3. – 2003. – С.170-171.   
  
133.    Подольский В.В. Лечебные контрацептивы //Мир семьи. - декабрь-январь 2003 г.
    
134.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Алгоритм обстеження жінок з хронічними запальними захворюваннями геніталій в сучасних умовах //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ. – “Інтермед”. – 2003. – С.256-260.  
   
135.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Перебіг вагітності та пологів у жінок з різними формами нейро-циркуляторної астенії при функціональних порушеннях функції зовнішнього дихання //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ. – “Інтермед”. – 2003. – С.508-522.      
136.    Подольський В.В., Геревич Г.Й. Профілактика тютюнопаління серед вагітних жінок, мешканок м. Києва //Сучасні підходи до профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та СНІДу – Матеріали конференції – Київ. 2003 – с.23.    
 
137.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Лечение грибковой инфекции у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //В кн. Актуальные вопросы дерматовенерологии и гинекологии. - Николаев, 2003. – С.5-9.   
  
138.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Лечение грибковой инфекции у женщин с хроническими воспалительными заболеванием половых органов //В кн. Актуальні  проблеми безпліддя подружньої пари. - Львів, 2003. – С.11-14. 
    
139.    Подольский В.В. Особенности лечения хронических воспалительных заболеваний женских половых органов в современных условиях //Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии. – Сборник работ. – Одесса, 2003. – С.86-88.    
 
140.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Гульчій Л.П., Лисяна Т.О., Басистий О.В. Профілактика інфекційних ускладнень при операції переривання вагітності у жінок фертильного віку //Клиническая антибиотикотерапия. - № 4 (24). – 2003. – С.25-28.  
   
141.    Подольський В.В., Тетерін В.В. Створення центрів охорони здоров'я жінок – один з ефективних шляхів вирішення проблеми репродуктивного здоров'я в Україні. //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ – “Інтермед”. – 2003. – С.252-256.    
 
142.    Геревич Г.Й., Подольський В.В., Лапшин В.Ф., Карпенко О.П. Лікування тютюнопаління у вагітних //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ. – “Інтермед”. – 2003. – С.415-421. 
    
143.    Подольський В.В., Дронова В.Л. Особливості медикаментозної терапії  хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку в амбулаторних умовах //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. – Київ, 2003. – 100 пр. 
    
144.    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Лапшин В.Ф., Карпенко О.П.. Комплексний немедикаментозний метод лікування тютюнової залежності у вагітних //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. – Київ, 2003. – 100 пр.    
 
145.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Спосіб лікування нейро-циркуляторної астенії та профілактики гіпоксії утробного плода у вагітних  //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. –  Київ, 2003. – 100 пр.   
  
146.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М. Лечение хронических воспалительных заболеваний женских половых органов в амбулаторных  условиях  //Здоровье женщины – 2003. - № 3 (15). – С.45-48.  
   
147.    Подольский В.В, Дронова В.Л., Подольский Вл.В., Хоминская З.Б. Гормональная реабилитация женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. – 2003. - № 3 (15). – С.63-68.      

148.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Гульчий Л.П., Геревич Г.Й., Басистий О.В. Особенности психо-эмоционального состояния здоровых женщин фертильного возраста //Здоровье женщины. – 2003 - № 3 (15). – С.148-151. 
    
149.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М. Лечение хламидийной инфекции у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. – 2003. - № 4 (16). – С.53-55.     

150.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Гульчій Л.П., Печура Н.С., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Кладіев В.Н. Клініко-епідеміологічна характеристика стану здоров'я жінок фертильного віку – мешканок промислового регіону України //Здоровье женщины. – 2003 .- № 4 (16). – С.159-164.   
  
151.    Подольський В.В., Лук'янова І.С., Подольский Вл.В., Дронова В.Л., Дуган І.В. Стан внутрішніх статевих органів у здорових жінок фертильного віку //Здоровье   женщины. – 2003. - № 4 (16). – С.173-174.
     
152.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М. Лечение хламидийной инфекции у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Новости медицины и фармации в Украине. – 2004. - № 1 (141). – 10 с.      

153.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Латишева З.М., Теслюк Р.С. Психоемоційний стан юних жінок в аспекті проблеми раннього материнства //В кн. Проблеми раннього материнства. – Київ, 2004. – С.22-24      

154.    Подольський В.В., Тетерін В.В., Дронова В.Л., Гульчій Л.П. Стан сексуального здоров‘я у юних жінок із запальними захворюваннями статевих органів. //В кн. Проблеми раннього материнства. – Київ, 2004. – С.24-25.    
 
155.    .Подольский В.В, Дронова В.Л., Латышева Т.В. Лысяная Т.О. Кандидоз и беременность //Здоровье женщины. - № 1 (17). – 2004. – С.16-20
     
156.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Гульчий Л.П., Подольский  Вл.В., Лысяная Т.А. Особенности течения беременности и возможности лечения хламидийной инфекции у женщин фертильного возраста //Здоровье женщины. № 1 (17). – 2004. – С.37-40.      

157.    Жабченко И.А., Подольский В.В. Современные возможности использования прогестиновых препаратов в гинекологической практике //Здоровье женщины. № 1 (17).  – 2004. – С.102-104.  
   
158.    Подольський В.В., Тетерін В.В, Дронова В.Л., Гульчій Л.П. Стан сексуального здоров‘я жінок фертильного віку //Здоровье женщины. - № 1 (17). – 2004. – С.157-161.      

159.    Подольский  В.В.,  Дронова  В.Л.,  Подольский  Вл.В.,   Гульчий  Л.П., Лысяная Т.А., Латышева З.М. Возможность антигомеотоксической терапии инфекционно-воспалительных процессов женских половых органов при беременности на ранних сроках //Международный журнал общества биологической медицины. Биологическая терапия. - № 4. – 2003. – С.16-21.      

160.    Podolsky V.V., Teslyuk R.S. Results of the treatment of pregnant women with neurocirculatory actenia (NCA) with the antihomotic preparations Cralonin and Nervoheel //Journal of biomedical therapy – spring 2004 – p.13-14.    
  
161.    Podolsky V.V., Dronova V.L., Teterin V.V, Teslyuk R.S., Latysheva Z. The particularities of the treatmentcand i doses of feminizes exual oruja iv //The Events  of the Year in Gynaecology and tetris. Ist Euro-Asian Congress. Book of Abstracts. – p. 42.      

162.    Podolsky V.V., Dronova V.L., Teterin V.V, Teslyuk R.S., Latysheva Z. The Particularities of the tre twent of the Chronic inflammatory Diseases of Organs by Chlamidial  Ethnology in women of Fertile Age //The XVII the Europe an congress of Obstetrics and Yynaecologi. – P. 131-132 
       
163.    Подольський В.В.,  Жабченко І.А. Пам’ятка для породіль. – 2004. – 8 с.     
  
164.    Подольский В.В., Задорожна Т.Д., Геревич Г.Й., Дронова В.Л., Теслюк Р.С. Использование низкодозированого монофазного контрацептива «Мерсилон» для коррекции гиперпластических процессов слизистого тела шейки матки //Здоровье женщины. - № 2 (18). – 2004. – С. 73-74
      
165.    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Латишева З.М. Особливості метаболізму нікотину у вагітних, що знаходяться під впливом тютюнопаління //Здоровье женщины. – № 2 (18). – 2004. – С. 12-14      

166.    Подольский В.В., Тетерин В.В., Дронова В.Л., Гульчий Л.П., Печура Н.С. Прогнозирование нарушений репродуктивного здоровья женщины фертильного возраста с бесплодием, проживающих в промышленном районе Украины //Здоровье женщины. - № 2 (18). – 2004. – С. 127-133  
   
167.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Латишева З.М., Гульчий Л.П., Лисяна Т.О. Лікування кандидозу у вагітних //Інформаційний лист. – Київ, 2004. – 4 с.     
 
168.    Подольський В.В., Геревич Г.Й. Стан ендокринної функції плаценти та гормональний баланс у вагітних під впливом тютюнопаління //Перинатологія та педіатрія. – 2004. – № 2. – С. 7-10      

169.    Подольський В.В., Тетерін В.В., Дронова В.Л., Клименко О.Ф., Гульчій Л.П. Оцінка сексуального здоров’я жінок фертильного віку за даними біоелектричного стану та інтракраніальної гемодинаміки //Вісник наукових досліджень. - №2. – 2004. – С. 241-243
    
170.    Подольський В.В., Лук’янова І.С., Теслюк Р.С., Латишева З.М. Особливості стану матково-плацентарного та фетоплацентарного кровообігу у вагітних з нейроциркуляторною астенією залежно від порушень функції зовнішнього дихання //Вісник наукових досліджень. – № 2. – 2004. – С. 253-255   
  
171.     Подольський В.В., Теслюк Р.С., Числовська Н.В. Прогнозування невиношування вагітності у жінок фертильного віку – мешканок промислового району //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів  України. – Київ “Інтермед”, 2004. – С.602-605  
   
172.     Подольський В.В., Тетерін В.В., Дронова В.Л., Гульчій Л.П., Печура Н.С. Прогнозування порушень оворіально-менструального циклу у жінок фертильного віку, що мешкають в промисловому районі України //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ: “Інтермед”, 2004. – С. 605-609
    
173.     Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й. Прогнозування впливу соціальних факторів на розвиток запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ: “Інтермед”, 2004. – С. 609-612 
    
174.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Лисаная Т.О., Латышева З.М. Особенности лечения грибкового поражения кишечника у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. - № 3(19). – 2004. – С. 85-87
     
175.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Геревич Г.Й., Гульчий Л.П., Печура Н.С. Математичне прогнозування та моделювання ускладнень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, мешканок промислового району України, які перенесли передпухлинні захворювання та стани //Здоровье женщины. - № 3(19). – 2004. – С. 107-110      

176.     Подольский В.В., Хоминская З.Б., Козарь В.Я. Репродуктивное здоровье женщины фертильного возраста и дефицит йода, как фактор риска его нарушений // Здоровье женщины. - № 3(19). – 2004. – С. 105-171 
    
177.    Подольський В.В., Задорожна Т.Д., Дронова В.Л., Пустовалова О.І. Цитологічні та імуногістохімічні особливості мазків вульви, піхви та цервікального каналу у жінок фертильного віку при хронічних запальних процесах статевих органів //Здоровье женщины. - № 4 (20). – 2004. – С. 56-58      

178.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М., Лысяная Т.А., Федунив Ю.С. Принцип комплаентности – залог успешного лечения хронических воспалительных заболеваний половых органов у женщин фертильного возраста //Здоровье женщины. - № 4 (20). – 2004. – С. 73-75 
    
179.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Тетерин В.В., Геревич Г.Й., Гульчий Л.П., Латышева З.М. Факторы риска и математическое прогнозирование осложнений у женщин фертильного возраста, перенесших аборт //Здоровье женщины. - № 4 (20). – 2004. – С. 174-177      

180.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Гульчій О.П., Латишева З.М., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Аборт та його наслідки для репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку //Методичні рекомендації для лікарів. – К., 2004   
  
181.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Тетерін В.В., Гульчій М.М. Роль гормонів епіфіза в системі антистресорного захисту організму при психоемоційному стресі у жінок фертильного віку //Вісник наукових досліджень. - № 2 (39). – 2005. – С. 84-86    
 
182.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Латишева З.М. Стан системного та локального імунітету у здорових жінок фертильного віку //Вісник наукових досліджень. - № 2 (39). – 2005. – С. 86-87 
    
183.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Хомінська З.Б., Геревич Г.Й., Гульчій М.М. Стресовий вплив сексуальних факторів на стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку //Вісник наукових досліджень. - № 2 (39). – 2005. – С. 101-102       

184.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Гульчій О.П., Латишева З.М., Печура Н.С., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Система медичних заходів по підготовці до безпечного материнства //Здоровье женщины. - № 1 (21). – 2005. – С. 11-16   
  
185.    Подольский В.В., Хоминская З.Б., Дронова В.Л., Тетерин В.В., Гульчий М.Н., Близнюк З.В. Роль эпифиза в нейроэндокринной регуляции процессов репродукции и адаптации //Здоровье женщины. - № 1 (21). – 2005. – С. 91-95   
  
186.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Федунив Ю.С. Особенности гигиены у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. - № 1 (21). – 2005. – С. 127-129      

187.    Подольский В.В., Тетерин В.В., Дронова В.Л., Гульчий О.П., Пиотрович Л.М., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Особенности состояния репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста – жительниц сельскохозяйственного региона //Здоровье женщины. - № 1 (21). – 2005. – С. 178-183
      
188.    Подольский В.В., Теслюк Р.С. Прогнозирование влияния неблагоприятных факторов на развитие детской соматической заболеваемости //В кн. «Новые технологии в диагностике и терапии гинекологических заболеваний и нарушений полового развития у девочек». – Москва, Россия. – 2005. – С. 54-56      

189.    Подольський В.В. Трихомонадная и анаэробная инфекция половых органов у женщин фертильного возраста //Журнал практичного лікаря. - № 1. – 2005. – С. 12-16     
 
190.    Подольський В.В. Функціональні захворювання серцево-судинної системи і вагітність. – К., 2005. – 247 с. //Монографія   
  
191.    Подольський В.В., ДроноваВ.Л., Латишева З.М., Геревич Г.Й., Подольський Вл. В., Федунів Ю.С. Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів – клініка, діагностика, профілактика та лікування в сучасних умовах /Метод. рекомендації. -  Київ, 2005. – 48 с.    
 
192.    Подольский В.В., Геревич Г.Й., Федунив Ю.С. Табакокурение и его влияние на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного //Здоровье женщины. - № 2 (22). – 2005. – С. 13-15  
   
193.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М., Лысяная Т.А. Вагинальный кандидоз у беременных (клинический опыт лечения) //Здоровье женщины. - № 2 (22). – 2005. – С. 49-50   
  
194.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Гульчій О.П., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Взаємозв’язок дитячої соматичної захворюваності в анамнезі жінок фертильного віку зі станом їх репродуктивного здоров’я (прогнозування порушень) //Здоровье женщины. - № 2 (22). – 2005. – С. 169-173 
    
195.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й. ВІЛ/СНІД і репродуктивне здоров’я – сучасний стан проблеми //Здоровье женщины. - № 2 (22). – 2005. – С. 214-217      

196.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Лечение хронических воспалительных заболеваний женских половых органов с использованием препаратов “Dr. NoNa” //5 Юбилейная Международная конференция «Оздоровительные препараты “Dr. NoNa” в широкой медицинской практике». – Израиль, 2005. – С. 106-107      

197.    Подольський В.В., Козарь В.Я., Гульчій М.М. Стан мікробіоценозу урогенітальних органів та корекція його порушень у жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, ендемічного за дефіцитом йоду //Здоровье женщины. - № 3 (23). – 2005. – С. 73-78   
  
198.    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Федунів Ю.С. Вплив тютюнопаління на стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку //Здоровье женщины. - № 3 (23). – 2005. – С. 159-162      

199.    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Федунів Ю.С. Тютюнопаління при вагітності – серйозна загроза репродуктивному здоров’ю //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ “Інтермед”. – 2005. – С. 346-350 
    
200.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С. Нейроциркуляторна астенія (НЦА) та її вплив на порушення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку – прогнозування та профілактика ускладнень //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ “Інтермед”. – 2005. – С. 601-604  
   
201.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Гульчій М.М. Особливості нейроендокринної адаптації жінок фертильного віку з різними рівнями стресу // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ “Інтермед”. – 2005. – С. 604-607      

202.    Подольський В.В., Шкіряк-Нижник З.А., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Гульчій Л.П., Печура Н.С. Спосіб профілактики та лікування невиношування вагітності у жінок з інфікуванням урогенітальних органів та антифосфоліпідним синдромом //Деклараційний патент № 9050 /А61/В17/05      

203.    Подольський В.В., Геревич Г.Й., Латишева З.М., Лапшин В.Ф., Карпенко О.П. Лікування тютюнопаління та його наслідків у вагітних //Перинатологія і педіатрія. - № 3/4 (24). – 2005. – С. 54-59      

204.    Подольський В.В., Козарь В.Я. Клініко-епідеміологічна характеристика стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, ендемічного за нестачею йоду //Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2005. – С. 31-35      
205.    Подольський В.В., Теслюк Р.С. Зміни функції щитоподібної залози у вагітних з нейроциркуляторною астенією //Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2005. – С. 35-37      

206.    Дронова В.Л., Подольський В.В., Задорожна Т.Д., Ільїна О.І., Килихевич С.М. Морфологічні та імуногістохімічні ознаки ендометрію в динаміці менструального циклу у жінок фертильного віку //Здоровье женщины. - № 4 (24). - 2005. - С. 65-66      

207.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М., Гульчий М.Н., Клавдиев В.Н. Сравнительная характеристика психоэмоционального состояния женщин фертильного возраста, использующих НоваРинг и комбинированые оральные контрацептивы //Здоровье женщины. - № 4 (24). - 2005. - С. 118-121      

208.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Латишева З.М., Кладієв В.Н., Печура Н.С., Гульчий М.М. Профілактика та корекція порушень в системі нейроендокринної регуляції у здорових жінок фертильного віку в залежності від особливостей сексуальної функції та рівня стресових навантажень //Здоровье женщины. - № 4 (24). - 2005. - С. 180-182   
  
209.    Подольский В.В., Подольский Вл.В. Новые перспективы возможности лечения плацентарной недостаточности с использованием препарата Плацента композитум //Репродуктивное здоровье женщины. - № 4 (24). - 2005. - С. 81-84 
    
210.    Подольский В.В., Дронова В.Л., Латышева З.М., Федунив Ю.С. Антигомотоксическая терапия хронических воспалительных заболеваний половых органов у женщин фертильного возраста //Биологическая терапия. Международный журнал общества биологической медицины. - № 4. - 2005. - С. 27-30      

211.    Подольський В.В., Тетерін В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С. Особливості сексуальної дисфункції у жінок фертильного віку //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (25). - 2006. - С. 36-39
    
212.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С. Особливості стану системи імунітету у жінок фертильного віку та шляхи його корекції //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (25). - 2006. - С. 130-132   
 
213.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Федунів Ю.С. Особливості перебігу вагітності у жінок з інфекційно-запальними процесами жіночих статевих органів та їх лікування антигомотоксичними препаратами //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (25). - 2006. С. 96-99   
  
214.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Гульчій О.П., Брішевац Л.І., Піотрович Л.М., Шкіряк-Нижник З.А., Горовенко Л.М. Анкета вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку – мешканок сільськогосподарського регіону України. -К., 2006. № 15751 
    
215.    Подольський В.В., Дронова В. Л. Анкета порівняльного опитування факторів сексуального анамнезу. К., 2006. - 7 с.  
    
216.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Козарь В.Я. Анкета вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок села ендемічного регіону в залежності від стану щитоподібної залози. - К., 2006. - 63 с.
      
217.    Подольський В.В., Федунів Ю.С. Анкета “Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, які знаходяться під впливом тютюнопаління. - К., 2006. - 31 с  
    
218.    Подольський В.В., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й., Печура Н.С., Гульчій О.П., Піотрович Л.М., Брішевац Л.І., Шкіряк-Ніжник З.А., Горовенко Н.Г., Дронова В. Л., Тетерін В.В. Анкета вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку та визначення ступеню ризику ВІЛ/СНІД. - К.,  2006. - 21 с. №15754 
    
219.    V. Podolskiy, V. Dronova, M. Gulchiy, R. Teslyuk. The psycho-emotional condition at women of fertil age,  which using contraceptive NOVARING /The European Gournal of Contraception & Reproductive  Health Care - volumell Supplement 1 - 2006 - p. 65      

220.    Подольский В.В., Дронова В.Л. Вагинальный кандидоз - современные взгляды на этиологию, диагностику, клинику и лечение //Репродуктивное здоровье женщины. - № 2 (26). - 2006. - С. 80-82      

221.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Козар В.Я., Близнюк З.В. Гормональна забезпеченість менструального циклу у жінок репродуктивного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України з природним дефіцитом йоду //Репродуктивное здоровье женщины. - № 2 (26). - 2006. - С. 106-111      

222.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Латишева З.М., Тетерін В.В., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Федунів Ю.С. Інфекційно- запальні процеси жіночих статевих органів у вагітних та їх лікування антигомотоксичними препаратами /Методичні рекомендації.  Київ. - 2006. - 28 с.
      
223.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Козар В.Я. Особливості нейроендокринної адаптації жінок репродуктивного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України //Репродуктивное здоровье женщины. - № 2 (27). - 2006. - С. 109-112    
 
224.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Гульчій О.П., Піотрович Л.М. Клініко-епідеміологічна та соціальна характеристика жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи - мешканок промислового та сільськогосподарського регіонів України //Репродуктивное здоровье женщины. - № 2 (27). - 2006. - С. 113-117    
 
225.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Тетерін В.В. Визначення медико-соціальних факторів ризику ВІЛ-інфікування в контингенті жінок фертильного віку мешканок типових промислового та сільського регіонів в результаті клініко-епідеміологічних досліджень //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2006. - С. 547-551
      
226.    Подольський В.В., Жабченко І.А., Скрипченко Н.Я. Спосіб профілактики незапланованої вагітності у жінок з лейоміомами матки впродовж періоду лактації //Інформаційний лист. - Київ. - 2006. - 4 с.   
  
227.    Подольський В.В., Федунів Ю.С., Гульчій М.М., Охріменко Л.А.  Мікробіоценоз урогенітальних органов та корекція його порушень у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом тютюнопаління //Здоровье женщины. - № 3 (27). - 2006. - С. 61-66 
    
228.    Антипкін Ю.Г., Подольський В.В. Наукові та практичні аспекти збереження репродуктивного здоров’я жінок //Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров’я населення м. Києва. - Матеріали наук.-практичн. конференції, Київ, 4 грудня 2006. - К.- С. 7-8
     
229.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Латишева З.М., Гульчій О.П., Геревий Г.Й., Теслюк Р.С, Піотрович Л. М., Клінічна характеристика жінок, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи - мешканки сільськогосподарського та промислового регіонів України //Репродуктивное здоровье женщины. - № 3 (28). - 2006. - С. 98-102      

230.    Подольський В.В., Федунів Ю.С. Зміни репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, що перебувають під впливом тютюнопаління //В кн. Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров’я населення м. Києва. - Київ, 2006. - С. 56-57 
    
231.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Геревий Г.Й., Теслюк Р.С, Піотрович Л. М., Печура Н.С., Латишева З.М. Спосіб лікування порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку /Патент на корисну модель № 18942, 15.02.06
       
232.    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Козарь В.Я., Близнюк З.В. Гормональна забезпеченість менструального циклу у жінок репродуктивного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України з природним дефіцитом йоду //Репродуктивное здоровье женщины. - № 4 (29). - 2006. - С. 47-51 
    
233.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Охрименко Л.А. Стан сексуального здоров’я жінок груп ризику щодо інфікування ВІЛ/СНІД //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (30). - 2007. - С. 60-63  
   
234.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Подольський Вл.В., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Геревич Г.Й., Охріменко Л.А. Анкета вивчення стану репродуктивного здоров’я та факторів ризику ВІЛ-інфікування у жінок фертильного віку /Свідоцтво № 21087 від 3.7.2007    
 
235.    Подольський В.В., Задорожна Т.Д., Дронова В.Л., Ільїна О.І., Пустовалова О.І. Порівняльні цитологічні, гістероскопічні та імуногістоцитохімічні особливості структур ендометрія та цервікального каналу жінок фертильного віку в різні фази менструального циклу //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (30). - 2007. - С. 138-140      

236.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Гульчій М.М., Козарь В.Я. Про необхідність проведення прогнозування порушень репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку - мешанок сільськогосподарського регіону //Репродуктивное здоровье женщины. - № 1 (30). - 2007. - С. 180-182    
 
237.    Подольський В.В, Дронова В.Л., Теслюк Р.С. Зміни біотопів урогенітальних органів у жінок фертильного віку груп ризику з інфікуванням ВІЛ/СНІД //Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. - 2007. - Т 143, ч.3. - С. 185-188    
 
238.    Подольський В.В. Козарь В.Я. Психоемоційний стан жінок фертильного віку з порушенням репродуктивного здоров’я, які проживають в сільськогосподарському регіоні з природнім йододефіцитом //Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. - 2007. - Т 143, ч.3. - С. 189-193      
239    Подольський В.В., Охріменко Л.А. Алкогольная интоксикация и ее влияние на репродуктивное здоровье женщин ферильного возраста //Репродуктивное здоровье женщины - К., 2007. -  № 3(32). - С. 110-113  
   
240    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Тетерін В.В., Латишева З.М. Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з ВІЛ-інфекцією //Репродуктивное здоровье женщины - К., 2007. -  № 3(22). - С. 89-91      

241    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Гульчій Л.П., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Охріменко Л.А. Прогнозування порушень менструального циклу у жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи, мешканок сільськогосподарського регіону //Репродуктивное здоровье женщины - К., 2007. -  № 3(32). - С. 81-85      

242    Дронова В.Л., Федунев Ю.С., Охрименко Л.А., Гульчий М.Н., Подольский Вл.В. Трансдермальная контрацепция - возможность преодоления «боязни использования гормональных контрацептивов» //Репродуктивное здоровье женщины - К., 2007. -  № 1(30). - С. 207-209 
    
243    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й. Про необхідність комп’ютерної бази даних для визначення медико-соціальних факторів ризику ВІЛ-інфікування в популяції жінок фертильного віку мешканок типових промислового та сільського регіонів //Науково-практичний журнал "Проблеми медичної науки та освіти". - № 2. - 2007. - С. 37-40      

244    Подольський В.В., Дронова В.Л., Хомінська З.Б., Тетерін В.В., Федунів Ю.С. Комплекс лікувальних заходів для  попередження сексуальних порушень у здорових жінок фертильного віку, мешканок промислового регіону України //Науково-практичний журнал "Проблеми медичної науки та освіти". - № 3 - 2007. - С. 26-28      

245    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С. Спосіб прогнозування порушень менструального циклу у жінок фертильного віку //Патент на корисну модель № 27332. - Заявл. 19.06.2007, Опубл.  25.10.2007, Бюл. № 17 
    
246    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Тетерін В.В., Теслюк Р.С. Спосіб прогнозування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку //Патент на корисну модель № 255563 - Опубл. 10.08.2007      

247    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Тетерін В.В., Геревич Г.Й.  Спосіб прогнозування передракових та онкологічних захворювань жіночих статевих органів у жінок фертильного віку //Патент на корисну модель № 28082- Опубл. 29.09.2007      

248    Подольський В.В. ефективність застосування препарату дістрептаза в акушерсько-гінекологічній практиці //Здоровье женщины. - К.,  № 2 - 2007. - С. 201      

249    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Федунів Ю.С., Охріменко Л.А., Гульчій М.М. Прогнозування запальних захворювань жіночих статевих органів у жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Здоровье женщины. - К.,  № 1 (29). - 2007. - С. 118-121      
250    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Геревич Г.Й., Теслюк Р.С., Гульчій М.М., Козарь В.Я. Про необхідність проведення прогнозування порушень репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Репродуктивное здоровье женщины - К. - № 2(31). - 2007. - С. 139-141     
 
251    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й., Тетерін В.В., Теслюк Р.С.  Особливості взаємозв'язку мікробіоценозу урогенітальних органів та сексуального здоров'я у жінок груп ризику по передачі ВІЛ інфекції //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2007. - С. 542-543 
    
252    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Гульчій Л.П., Подольський Вл.В.,  Теслюк Р.С., Геревич Г.Й. Прогнозування порушень репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку мешканок промислового та сільськогосподарського регіонів України, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2007. - С. 534-541
     
253    Подольський В.В., Козарь В.Я. Система організаційних заходів направлених на покращення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України з природнім йододефіцитом //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2007. - С. 547-552
     
254    Подольський В.В., Охріменко Л.А., Гульчій Л.П. Клініко-епідеміологічна характеристика стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2007. - С. 527-533  
   
255    Подольський В.В., Дронова В.Л., Геревич Г.Й. Про необхідність комп’ютерної бази даних для визначення медико-соціальних факторів ризику ВІЛ-інфікування в популяції жінок фертильного віку мешканок типових промислового та сільського регіонів // Проблеми медичної науки та освіти - № 2. - 2007. - С. 37-40 
    
256    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Подольський Вл.В., Охріменко Л.А. Особливості стану сексуального здоров’я жінок фертильного віку груп ризику щодо інфікування ВІЛ //Педіатрія, акушерства та гінекологія. - № 6. - 2007. - С. 72-75      

257    Подольський В.В., Дронова В.Л., Хомінська З.Б., Тетерін В.В., Федунів Ю.С. Комплекс лікувальних заходів для попередження сексуальних порушень у здорових жінок фертильного віку, мешканок промислового регіону України //Проблеми сучасної медичної науки та освіти. - № 3. - 2007. - С. 26-28  
   
258    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Гульчій Л.А., Піотрович Л.М. Тетерін В.В., Дербак О.В. Прогнозування виникнення передракових та онкологічних захворювань у жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи - мешканок промислового регіону //Педіатрія, акушерства та гінекологія. - № 1. - 2008. - С. 94-99      

259.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В. Система організаційних та лікувально-профілактичних заходів для жінок фертильного віку, мешканок промислового та сільськогосподарського регіонів України, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Здоров’я нації: здоров’я жінки та дитини. Третя спеціалізована медична виставка-форум. - К. - С. 119-120 (4-6 березня 2008 р.)
     
260.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Подольський Вл.В., Печура Н.С. Система лікувально-діагностичних заходів для забезпечення безпечного материнства у жінок фертильного віку з порушеннями ментруального циклу, мешканок промислового регіону Україніи, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Актуальні питання педітрії, акушерства та гінекології. - 2008. - № 1. - С. 24-26
      
261.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Піотрович Л.М., Подольський Вл.В., Гульчій Л.П. Система організаційних заходів спрямованих на покращення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону //Актуальні питання педітрії, акушерства та гінекології. - 2008. - № 1. - С. 27-30   
  
262.    Подольський В.В., Дербак А.В. Профилактика возникновения предраковых заболеваний у женщин, которые перенесли роды и инфицированы вирусом паппиломы человека //В кн. Материалы Международной научно-практической конференции "Профилактика рака шейки матки: взгляд в будущее". - Москва, 2008. - С. 107-108      

263.    Подольський В.В., Охріменко Л.А., Лісяна Т.О. Мікробіоценоз урогенітальних органів та корекція його порушень у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації //Здоровье женщины. - № 1 (33). - 2008. - С. 92-98
     
264.    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В. Алгоритми обстеження жінок з порушенням репродуктивного здоров’я, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи //Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2008. - № 2. С. 58-61     
 
265.     Подольский В.В., Охрименко Л..А. Особенности состояния репродуктивного здоровья у женщин фертильного возраста находящихся под влиянием алкогольной интоксикации //Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. - 2008. - С. 203-205 
    
266.     V. Dronova, V. Teterin, V. Podolskiy. Features of the use of modern contraceptive NOVARING in the postabortive period /The European Gournal of Contraception & Reproductive  Health Care - volumell Supplement 2 - 2008 - p. 120-121   
  
267    В.В. Подольський, В.Л. Дронова, В.В. Тетерін, О.В. Луценко, Т.О. Лисяна. Мікробіоценоз урогенітальних органів у жінок, інфікованих вірусом імунодефіциту людини //Репродуктивное здоровье женщины. - № 4 (38) - 2008. - С. 247-251 
    
268    Дронова В.Л., Подольський В.В. Хронічні запальні захворювання статевих органів у жінок //Монографія. -К., 2008. - 279 с. 
    
269    Подольсьский В.В., Хомінська З.Б., Козарь В.Я. Тиреоїдний гомеостаз стрес-реактивність та стан гіпофізарно-яєчникової системи, як вагомі складові репродуктивного здоров’я жінок, мешканок сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К. - 2008. - С. 37-43      

270    Подольсьский В.В., Охріменко Л.А. Особливості психоемоційного стану жінок фертилнього віку з алкогольною інтоксикацією //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К. - 2008. - С. 64-68      

271    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Подольсьский Вл.В., Печура Н.С. Система медико-організаційних заходів для збереження та покращення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, мешканок промислового регіону України //Збірник наукових працю Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, "Інтермед". - 2008 - С. 80-85 
    
272    Подольський В.В., Дронова В.Л., Кочет Т.М., Охріменко Л.А., Подольсьский Вл.В. шляхи визначення медико-соціального значення лапароскопічних методів корекції порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку в України //Збірник тез V Всеукраїнської конференції з ендоскопічної хірургії в гінекології. - Одеський Держ. мед. у-т. - 2008. - С. 50-51  
   
273    Подольський В.В., Дронова В.Л., Кочет Т.М., Охріменко Л.А., Подольсьский Вл.В. Можливості усунення поєднаної патології у хворих з міомою матки під час проведення консервативної міомектомії //Збірник тез V Всеукраїнської конференції з ендоскопічної хірургії в гінекології. - Одеський Держ. мед. у-т. - 2008. - С. 89-90    
 
274    Подольський В.В., Дербак А.В. Папіломавірусна інфекція у вагітних жінок – одна з причин плацентарної недостатност //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми перинатальної інфекції у вагітних та новонароджених" - К., 9.12.08. - С. 94-69   
  
275    Подольський В.В., Луценко О.В., Гульчій Л.П., Подольський Вл.В. Проблема репродуктивного здоров’я у ВІЛ-інфікованих жінок //Репродуктивне здоров’я жінки - № 5 (39). – 2008. С. 187-189  
   
276    Подольський В.В., Подольський Вл.В., Сопко Я.О. Лікування плацентарної недостатності у вагітних з інфекціями статевих шляхів //Інформаційний лист. – К., 2008    
 
277    Подольський В.В., Дронова В.Л., Подольський Вл.В., Подольський Вл.В. Хламідіоз у вагітних та його лікування // Інформаційний лист. – К., 2008
      
278    Подольський В.В., Подольський Вл.В., Сопко Я.О., Подольський Вл.В. Нейро-циркуляторна астенія одна з найбільш частих причин плацентарної недостатності у вагітних //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми перинатальної інфекції». – К., 8-9 грудня 2008. – С. 88-89 
    
279    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Федунів Ю.С. Зміни мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом тютюнопаління, як передумова інфекційно-запальних змін під час вагітності //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми перинатальної інфекції». – К., 8-9 грудня 2008. – С. 90-91 
    
280    Подольський В.В., Дронова В.Л., Лісна Т.О., Луценко О.В., Герасіменко Н.К. Прегравідарна підготовка ВІЛ-інфікованих жінок із змінами мікробіоценоза урогенітальних органів //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми перинатальної інфекції». – К., 8-9 грудня 2008. – С. 92-93
      
281    Подольский В.В., Подольский Вл.В., Сопко Я.А., Подольский Вл.В. Плацентарная недостаточность у женщин с инфекциями половых путей //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми перинатальної інфекції». – К., 8-9 грудня 2008. – С. 97-98
      
282    Подольський В.В., Охріменко Л.А., Лісяна Т.О. Прегравідарна підготовка жінок, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації з інфекціями урогенітальних органів //Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми перинатальної інфекції». – К., 8-9 грудня 2008. – С. 99-100      

283    Белинская О.М., Ещенко О.И., Жданович О.Л., Заяц А.И., Знаменская Т.К., Подольский В.В, Коломийченко Т.В. и др. TORCH-инфекция в акушерстве и неонатологии /Под ред. Знаменская Т.К. – К., 2008. – 199 с.    
 
284    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Гульчій Л.П., Подольський Вл.В.
Прогнозування дитячої соматичної захворюваності у жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи, мешканок типових промислового та сільськогосподарського регіонів // Репродуктивне здоров’я жінки - № 5 (39). – 2008. - С. 115-118    
 
285    Подольський В.В., Дронова В.Л., Подольський Вл.В. Можливості використання препаратів Трансфер фактор, Трансфер фактор плюс и Трансфер фактор ЕдвенсдТМ в комплексній терапії у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів // Імунологія і алергологія. - № 4. – 2008. – С. 81-85
     
286    Подольський В.В., Дронова В.Л., Подольськкий Вл.В., Гульчій Л.П.,  Печур Н.С., Кочет Т.М., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Охріменко Л.А., Луценко О.В., Слободченко Л.М., Касаткіна Т.О., Федунів Ю.С., Дербак А.В. Анкета вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом шкідливих звичок. – К., № 27408 від 26.01.2009
      
287    Подольський В.В., Дронова В.Л., Запорожан В.М., Дикан І.М,, Писарева С.П., Авраменко Т.В., Дубчак А.Є., Подольський Вл.В., Дубініна В.Г., Петербурзька В.Ф., Скрипченко Н.Я., Шульженко Т.М., Кочет Т.М., Тетерін В.В., Теслюк Р.С., Раковська Н.І., Сопко Я.О., Охріменко Л.А. Анкета щодо вивчення впровадження сучасних медичних технологій з доведеною ефективністю в сфері акушерства та гінекології для покращання репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку та вивчення їх медико-соціального впливу – К., № 24407 від 26.01.2009 - 162 с.   
  
288    Подольський В.В., Подольський Вл.В., Сопко Я.О., Подольський Вл.В. Зміни стану утробного плода у вагітних з нейро-циркуляторною астенією //Здоровье женщины. - № 1 (37). – 2009. – С. 105-110      

289    Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Чернишов В.П. Спосіб корекції імунного гомеостазу у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку / Патент на корисну модель. - № 39846. – Опубл. 10.03.2009   
  
290    Подольський В.В., Велика Н.В., Сопко Я.О., Кушнірук Н.С., Корнацька А.Г., Сопко Н.І. Збалансоване харчування для активації репродуктивної функції жінок в програмі запліднення in vitro та донації ооцитів /Методичні рекомендації. – К., 2009. – 30 с.  
    
291    Подольський В.В., Писарєва С.П., Воробйова І.І. Невиношування вагітності. Роздуми про вирішення проблеми // Здоровье женщины. – 2009. - № 2 (38). – С. 97-102      

292    Подольський В.В., Дронова В.Л., Тетерін В.В., Луценко О.В. Особливості стану сексуального здоров’я жінок фертильного віку інфікованих ВІЛ //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. - № 2. – С. 84-87
     
293    Подольський В.В., Вовк І.Б., Петербурзька В.Ф., Дронова В.Л. Вплив лікування дівчат з пубертатними матковими кровотечами на стан їх репродуктивного здоров′я, якість життя та шляхи вирішення медико-соціальних значень цих технологій // Здоровье женщины. – 2009. - № 3 (39). – С. 149-151      

294    Подольський В.В., Дубчак А.Є. Сучасні технології, спрямовані на діагностику і лікування безпліддя консервативними і хірургічними методами // Здоровье женщины. – 2009. - № 3 (39). – С. 159-164      

295    Подольський В.В., Чернишов В.П., Дронова В.Л., Донськой Б.В., Костючик А.А., Теслюк Р.С., Луценко О.В., Герасименко Н.К. Спосіб діагностики недостатності імунного статусу у ВІЛ-інфікованих жінок-наркоманів /Патент на корисну модель. - № 40461 – Заявл. 07.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7    
 
296    Подольський В.В., Хомінська З.Б., Дронова В.Л., Подольський Вл.В., Близнюк З.В., Луценко О.В., Юрченко О.В., Гульчий Л.П. Спосіб оцінки менструальної функції у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку /Патент на корисну модель. - № 40494. – Заявл. 20.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7  
   
297    Подольський В.В., Дронова В.Л., Хомінська З.Б., Подольський Вл.В., Луценко О.В., Герасименко Н.К., Гульчий Л.П. Спосіб корекції гормональних порушень репродуктивного здоров’я у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку /Патент на корисну модель. - № 40495. – Заявл. 20.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7 
    
298    Подольський В.В., Дронова ВЛ., Тетерін В.В., Подольський Вл.В., Лісяна Т.Д., Гульчий Л.П., Луценко О.В., Пономарева І.Г., Юрченко О.В. Спосіб лікування змін мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок групи ризику, які контактують з біологічними речовинами /Патент на корисну модель. - № 40511. – Заявл. 26.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7
      
299    Подольський В.В., Дронова ВЛ., Тетерін В.В., Подольський Вл.В., Лісяна Т.Д., Гульчий Л.П., Касаткіна Т.О. Спосіб лікування змін мікробіоценозу урогенітальних органів у ВІЛ-інфікованих жінок, які знаходяться під впливом наркотичної залежності /Патент на корисну модель. - № 40510. – Заявл. 26.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7      

300    Подольський В.В., Лісяна Т.Д., Пономарева І.Г., Дронова ВЛ., Тетерін В.В., Луценко О.В. Спосіб визначення стимулюючої активності цервікального слизу на ріст грибів роду Кандида /Патент на корисну модель. - № 39532. – Заявл. 7.11.08, Опубл. 25.02.09. – Бюл. № 4    
 
301    Подольський В.В., Охріменко Л.А., Хомінська З.Б. Корекція менструального циклу у жінок, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. – 2009. – Т. 145, часть ІІ. – С. 214-220      

302    Подольський В.В., Дронова В.Л., Хомінська З.Б., Чернишов В.П., Луценко О.В. Взаємозв’язок порушення менструальної функції та імунологічного статусу у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. – 2009. – Т. 145, часть ІІІ. – С. 187-190   
  
303    Подольський В.В., Касаткіна Т.О. Про доцільність проведення клініко-епідеміологічних досліджень щодо визначення стану репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом наркотичної залежності //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского универсистета им. Георгиевского. – 2009. – Т. 145, часть ІІІ. – С. 191-196 
    
304    Подольський В.В., Охріменко Л.А. Гормональна регуляція менструального циклу у жінок, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації //Медичний форум. – 26-29 травня 2009 /Матеріали до «круглого столу» «Проблеми репродуктивного здоров’я жінок»
     
305    Подольський В.В., Луценко О.В. Особливості репродуктивного здоров’я у ВІЛ-інфікованих жінок різних груп ризику //Медичний форум. – 26-29 травня 2009 /Матеріали до «круглого столу» «Проблеми репродуктивного здоров’я жінок» 
    
306    Подольський В.В., Касаткіна Т.О. Про доцільність проведення клініко-епідеміологічних досліджень щодо визначення стану репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом наркотичної залежності //Медичний форум. – 26-29 травня 2009 /Матеріали до «круглого столу» «Проблеми репродуктивного здоров’я жінок»      

307    Подольський В.В., Охріменко Л.А., Хомінська З.Б., Гульчий Л.П. Гормональна регуляція менструального циклу жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом алкогольної інтоксикації //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. Тернопільський держ. мед. ун-т ім.. І.Я. Горбачовського. – 2009. – № 2. – С. 37-43
     
308    Подольський В.В., Дронова В.Л., Луценко О.В. Співставлення сучасних медико-соціальних факторів ризику, що мають значення для попередження ВІЛ-інфекції у жінок фертильного віку груп ризику та ВІЛ-інфікованих жінок //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. Тернопільський держ. мед. ун-т ім.. І.Я. Горбачовського. – 2009. – № 2. – С. 43-46 
    
309    Подольський В.В., Козарь В.Я. Порушення репродуктивного здоров'я у жінок фертильного віку  йододефіцитних регіонів України  //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. Тернопільський держ. мед. ун-т ім.. І.Я. Горбачовського. – 2009. – № 1. – С. 45-48
     
310    Подольський В.В., Раковська Н.І., Бадюк В. М.Застосування сучасних допоміжних репродуктивних технологій та їх значення для вирішення питань репродуктивного здоров’я // Здоровье женщины. – 2009. - № 4 (40). – С. 175-179  
   
311    Подольський В.В., Авраменко Т.В., Коломийчук Т.В. Значення медико-соціального впливу сучасних технологій ведення вагітних із цукровим діабетом на стан репродуктивного здоров’я // Здоровье женщины. – 2009. - № 4 (40). – С. 112-114     

:


Новости | Статьи | Объявления | Каталог | Форум | Контакты | Реклама | Поиск
RSS статьи | RSS новости | Товары и цены | Наши баннеры
МедЭксперт. Медицинское интернет-сообщество
Медицина, центр медицины, клиника медицина, семейная медицина, современная медицина,
новости медицины, здоровье, аптека, женское здоровье, лекарства, гинекология, болезни, заболевания, рак, беременность, календарь беременности, кровь, врач, здравоохранение, хирургия, гормоны, группа крови, анатомия, педиатрия, стоматология, зубное протезирование, перинатология.

Новости Украины. Украина сегодня Автобусная справочная служба AdverMAN network Медицина Москвы - медицинский каталог ссылок Издательство AdverMAN
Яндекс цитирования Украинские автобусные маршруты Интернет реклама AdverMAN  Дурилка, а не каталог META - Украина. Украинская поисковая система Администрирование и продвижение сайтовPDA: :: :: :: ::

: . . . . . . . - -. , . . . . . . , . , , . . .

AdverMAN