Современная стоматология Зубное протезирование Здоровье женщины Перинатология и педиатрия Современная педиатрия МедЭксперт
Перейти на новый сайт МедЭксперт
МастерДент: апекс-локаторы Bingo-1020 и NovApex – точность и удобство в работе  ::  Публикуйте у нас пресс-релизы и рекламные статьи, прайсы, персональные страницы :: Медицина. МедЭксперт
НОВОСТИ
  » Читать
»
Добавить
СТАТЬИ
  » Читать
»
Добавить
КАТАЛОГ
  » Смотреть
»
Добавить
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
  » Смотреть
(+ добавить)
ФОРУМ
  » Смотреть
(+ участвовать)
Авторам | О нас | Вход | Регистрация | Контакты | Реклама | Каталог товаров (+прайсы) | Поиск
      

      

      

      
-:
.

      
..
..
..
..

      
.
-

      

      

      
Быстрый и удобный поиск нужного врача
Кинезио тейп это...
Современное протезирование зубов
Что такое пульпит и как его вылечить
Тугоухость: как определить недуг
Виды подтяжек женской груди: что нужно знать в первую очередь
Клиники мануальной терапии в Киеве
Препараты для здоровья и спорта NOW Foods
Компьютерная томография: принципы, возможности, где пройти?
Одноразовые пеленки. Реальная помощь для молодой мамы
Японские тонометры анд
Клинико-диагностический центр «Медпомощь 24»: здоровье пациента в надежных руках
Подмышечные и подлокотные костыли: особенности применения
Покупка справок обеспечит свободу действий при любых обстоятельствах
Выбираем матрас: советы врача-ортопеда

      
AdverMAN

      

 
.

. . . . .

МЕДІАНА ЙОДУРІЇ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СПОЖИВАННЯ ЙОДУ ДИТЯЧИМ НАСЕЛЕННЯМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В.І. Ткаченко

Луганський державний медичний університет, Луганська обласна клінічна лікарня

Резюме. В статті наведені дані регіонального дослідження, яке проводилося в містах та районах Луганської області з метою визначення рівня споживання йоду дитячим населенням. До скринінгового дослідження було залучено 1338 дітей віком від 5 до 18 років. Проводилось визначення добової йодурії за методом Кольтгоффа–Сенделла, об'єму щитоподібної залози за даними УЗД (рекомендації ВООЗ/МРКЙДЗ, 2001). Отримані дані свідчать про недостатній рівень споживання йоду. Значення медіани йодурії коливалося в межах від 79,5 мкг/л у північних сільських районах, 89,4 мкг/л у південних з розвиненою вуглепереробною промисловістю до 91,5 мкг/л у центральних районах з хімічною та металургійною промисловістю. Розроблено картограму Луганської області, яка за рівнем споживання йоду дитячим населенням віднесена до території легкої йодної ендемії.

Резюме. В статье представлены данные регионального исследования, которое проводилось в городах и районах Луганской области с целью определения уровня потребления йода детским населением. К скрининговому исследованию было привлечено 1338 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Проводилось определение суточной экскреции йода по методу Кольтгоффа–Сенделла, объема щитовидной железы по данным УЗИ (рекомендации ВОЗ/МСКЙДЗ, 2001). Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне потребления йода детским населением. Значения медианы йодурии колебались в пределах 79,5 мкг/л в северных сельских районах, 89,4 мкг/л в южных районах с развитой углеперерабатывающей промышленностью, 91,5 мкг/л в центральных районах с химической и металлургической промышленностью. Разработана картограмма Луганской области, которая по уровню потребления йода детским населением отнесена к территории легкой йодной эндемии.Вступ

   Одним з головних чинників виникнення тиреоїдних захворювань вважається недостатнє надходження йоду в організм людини внаслідок його нестачі у воді, ґрунті, продуктах харчування ендемічних регіонів [2,4,6,7,11]. Актуальність проблеми йодного дефіциту для всієї території України було доведено загальнонаціональним дослідженням вживання населенням харчових мікронутрієнтів, що проводилося в 2002 р. Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Інститутом медичної праці АМН України та Дитячим Фондом ООН [3].

   До регіонів максимального ризику розвитку йододефіцитних захворювань (ЙДЗ) більшість дослідників відносять, насамперед, ендемічні території — Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську та Волинську області [1,7]. Йодний дефіцит притаманний також областям України, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (Чернігівська, Київська, Житомирська, Черкаська, Рівненська). Схід України традиційно відносили до низького рівня ендемії, але останнє десятиріччя характеризується тенденцією до зростання поширеності дифузного нетоксичного зобу як серед дорослого, так і дитячого населення Донбасу [9,12].

   Вперше на сході України співробітниками кафедри педіатрії ФПО ЛугДМУ та Луганської обласної дитячої лікарні проведене скринінгове дослідження визначення рівня йодної ендемії в Луганській області. Науково-дослідну роботу проведено в межах державних програм«Діти України» та «Здоров'я нації».

   Метою дослідження було визначення рівня споживання йоду дитячим населенням Луганської області.

Матеріал і методи дослідження

    До дослідження було залучено 1338 дітей та підлітків віком 5–18 років. Усі обстежені були розподілені на групи за рівнем йодурії та зонами мешкання. Для оцінки рівня йодної ендемії в регіоні використовувалися рекомендації, затверджені ВООЗ, дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародною Радою з контролю за йододефіцитними захворюваннями (МРКЙДЗ, 2001) [4,7,11,14]. Рівень йодної забезпеченості дитячого населення встановлювався за допомогою добової йодурії (за методом Sandell–Kolthoff).

   Об'єм щитоподібної залози (ЩЗ) визначавсяпальпаторно та шляхом ультразвукового сканування апаратами Aloka 500, Aloka SSD%1400 (лінійний датчик із частотою 7,5 мГц). Результати еховолюмометрії порівнювали з нормативами ВООЗ (M. Zimmermann et al., 2001) з урахуванням статі та площі поверхні тіла [4,11]. Обстеження проводилось виїзною бригадою спеціалістів (педіатр, ендокринолог, лікар УЗД) в м. Луганську, містах та районах Луганської області.

Результати досліджень та їх обговорення

   Концентрація йоду в сечі вважається показником, що адекватно відображає його споживання, тому що 80% спожитого з їжею йоду виводиться через нирки. Його визначення у сечі є одним з параметрів оцінки ступеня йодного дефіциту на певних територіях за рекомендаціями ВООЗ/ЮНІСЕФ/ІССІDD [6,7,10,13]. Цей показник є об'єктивним лише для групи обстежених, у яких визначається медіана — середня величина чисельних індивідуаль%них варіацій. Якщо медіана концентрації йоду в сечі перевищує 100 мкг/л, це свідчить про відсутність дефіциту йоду в популяції.   За даними проведеного дослідження (табл.1), серед дітей Луганської області низький рівень екскреції йоду з сечею (нижче 20 мкг/л) зустрічався рідко — 0,1% (2 випадки серед дітей 7–10 років). У 8,8% випадків були дані за помірний йододефіцит. Більший відсоток (57,3%) випадків вказував на легкий йодний дефіцит, і тільки у 33,8% обстежених визначалось нормальне постачання йоду, з них у 5% дітей екскреція йоду склала більше 200 мкг/л.

   Не було даних за надмірне (йодурія понад 300 мкг/л) надходження йоду в організм обстежених дітей. Медіана йодурії в обстеженій популяції склала 85,8 мкг/л (n=1338), що співвідноситься з легким ступенем йодного дефіциту в регіоні.
   Показники медіани йодурії всіх вікових груп відповідали легкому рівню йодної ендемії (табл.2). Однак найменший показник — 83,3 мкг/л — виявлений в когорті дітей 7–10 років, яка є референтною для оцінки ступеня важкості йододефіциту [7,14]. З віком рівень споживання йоду поступово збільшується з 87,2 мкг/л у дітей 11–13 років, до 98,8 мкг/л у дітей 17–18 років, що можна пояснити змінами гормонального фону у підлітків та особливостями йодної екскреції в цей віковий період.

   Для вивчення особливостей йодної забезпеченості дітей залежно від умов оточуючого середовища територія Луганської області умовно була розподілена на північну частину, куди увійшли переважно сільськогосподарські райони (Троїцький, Новопсковський, Сватівський, Марківський, Міловський та Старобільський), південну частину, де зосередились вугільні шахти (Антрацитівський, Краснодонський, Лутугінський, Свердловський, м. Ровеньки, м. Красний Луч та ін) та центральну частину з розвиненою хімічною промисловістю (мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та ін.) (рис.1). Окремо вивчалась ситуація в м. Луганськ.   Детальний аналіз показав, що в північних, переважно сільськогосподарських, районах найменше дітей (23,1%) мали йодурію більш 100 мкг/л, тобто нормальну йодну забезпеченість, у 10,6% дітей цієї групи йодурія була в межах 20–49 мкг/л, що характерно для йододефіциту середньої важкості, 0,6% дітей мали показник менш 20 мкг/л, що співвідноситься з тяжким йододефіцитом. У вугільному районі нормальне йодне забезпечення мали 37,7% дітей, 58,3% — мали легкий йодний дефіцит, 4,0% — помірний. У районах з розвиненою хімічною промисловістю відмічався найбільший відсоток дітей з нормальним йодним забезпеченням — 41,0% (р<0,05), 53,5% дітей мали йодурію легкого ступеня та 5,8% — помірного. У м. Луганську 33% дітей були з нормальним йодозабеспеченням, 47,2% дітей мали йодурію, характерну для легкого йодного дефіциту, та найбільший відсоток дітей (19,0%) порівняно з іншими районами мали йодурію в межах 20–49 мкг/л (рис.2).

   Таким чином, найнижчий рівень медіани йодурії мали діти сільськогосподарських районів — 79,5 мкг/л. Це можна пояснити особливостями харчування місцевих жителів, які вживають у їжу продукти місцевого виробництва, що містять, за умов нестачі йоду в ґрунті та воді, менше цього мікроелемента. Незважаючи на те, що діти центральних та південних районів мали дещо вищу медіану йодурії (91,5 мкг/л), на цих територіях мала місце висока частота проявів йододефіцитних захворювань. За даними УЗД, частота дифузного зобу сягала 49%, що свідчить про потенціюючу дію факторів антропогенного забруднення середовища на природний дефіцит йоду (продуктів переробки хімічної та вугільної промисловості тощо).

Висновки

    Проведене дослідження показало, що вся територія Луганської області є зоною легкого йодного дефіциту (медіана йодурії — 85,8 мкг/л). Недостатнє надходження йоду в організм та вплив струмогенних факторів навколишнього середовища призводять до формування зобу у значної кількості дитячого населення регіону (до 49% в промислових містах області). Це зумовлює необхідність подальшого вивчення проблеми та розробки науково обґрунтованої програми профілактичних і лікувальних заходів з урахуванням геохімічних характеристик регіону в умовах підвищеного антропогенного забруднення середовища.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вацеба А.О., Гаврилюк В.М. Епідеміологія захворювань щитоподібної залози в умовах йодної недостатності // Лікар. справа. — 2002. — №1. — С.31—33.
2. Герасимов Г.А. Всеобщее йодирование пищевой поваренной соли для профилактики йоддефицитных заболеваний: преимущества значительно превышают риск // Проблемы эндокринол.. — 2001. — №3. — С.22—26.
3. Звіт «Про національне дослідження вживання населенням харчових мікронутрієнтів». — К.: Прем'єр Медіа, 2004. — 64с.
4. Зоб у дітей; клініка, диференційна діагностика, лікування: Метод. реком. / Н.Б. Зелінська, А.Л. Резнікова, М.Є. Маменко, О.І. Єрохіна // Совр. педиатрия. — 2006. — №1(10). — С.57—66.
5. Краснов В.М. Состояние здоровья детей и подростков в йоддефицитном регионе // Рос. педиатрич. журн. — 2002. — №1. — С.17 21.
6. Новиков Ю.В., Саченков М.Ф. Гигиеническая оценка содержания йода в окружающей среде и влияние на здоровье детей // Гигиена и санитария. — 2001. — №1. — С.60—63.
7. Паньків В.І. Йододефіцитні захворювання: Практичн. посібн. — К., 2003. — 72с.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вер. 2002 р. №1418 «Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002—2005 роки». — К., 2002. — 4с.
9. Розпорядження голови Луганської облдержадміністрації від 25.12.2002 р. №825 «Регіональна програма профілактики йодної недостатності у населення Луганської області на 2003—2005 роки». — Луганськ, 2002. — 4с.
10. Сафонова Л.В. Корюкина И.П. Йодурия — показатель тяжести йодного дефицита в экологически неблагоприятном регионе // Рос. педиатрич. журн. — 2001. — №1. — С.23—26.
11. Thompson C. Dietary recommendations for iodine around the world // IDD Newsletter. — 2002. — Vol.18, №3. — P.38—42.
12. WHO, UNICEF and ICCIDD. Assessment of the Iodine Deficiency Disorders and monitoring their elemination. — Geneva: WHO/Euro/NUT/, 2001. — P.1—107.
13. Zimmermann M.B., Hess S.Y., Molinari L, et al. New reference values for thyroid volume by ultrasound in iodine sufficient schoolchildren: a WHO/NHD Iodine Deficiency Study Group Report // Am. .J Clin. Nutr. — 2004. — Vol.79. — Р.231—237.
14. Zimmermann M.B., Molinari L., Spehl M. et al. Updated Provisional WHO/ICCIDD Reference Values for Sonografic Thyroid Volume in Iodine)Replete School)age Children // IDD Newsletter. — 2001. — Vol.17, №1. — P.12.


Ключевые слова: дети, медиана йодурии, Луганская область.
Ключові слова: діти, медіана йодурії, Луганська область.
Key words: children, median urinary iodine concentration, Luhansk region.
Реклама:
книги интернет магазин медицина, английский
билет автобус Европа
Транспортные новости и статьи
Книги верстка, макетирование, дизайн
интересные новости со всего мира
строительство и ремонт, недвижимость
аренда лимузинов, лимузин крайслер | электросхемы паджеро | Прекрасные выключатели для Вашего дома | Художественное фото на портале для профессиональных фотографов.

. . , ,
    
: 2009/5/8 15:45:55 5610

:
»  Современная педиатрия

Современная педиатрия:
» Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей
» ХРОНІЧНІ ФОРМИ ЕПШТЕЙНА—БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
» ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ «НАЙЗ» ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЮРА
» ХВОРОБИ АДЕНОЇДІВ У ДІТЕЙ
» ЭФФЕКТИВНОСТЬ М-ХОЛИНОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНОЙ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ
» МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ТРАВНОГО КАНАЛУ У ДІТЕЙ
» ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТСКИХ ПРОДУКТОВ «НУТРИЛАК»
» КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ SACCHAROMYCES BOULARDII В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
» ІМУНОМОДУЛЯЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ: ЗА І ПРОТИ
» ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЙ ТА ЕПІЛЕПТИЧНИХ СИНДРОМІВ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Современная педиатрия:
» INNOVATIVE ORGANIZATIONAL STRATEGY FOR CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE
» DETETCTION LEVELS OF CRPhs IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
» ARI TREATMENT IN CHILDREN: POSSIBILITIES OF IMMUNE CORRECTION
» SOME PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
» PRINCIPAL DIRECTIONS OF ACTIVITY AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE CHAIN OF ORPHANAGES OF THE MINISTRY OF HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE
» NAIL BED CAPILLAROSCOPY IN PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
» SERUM CORTISOL CONTENTS IN NEWBORNS WITH DISTURBANCE RENAL FUNCTION DUE TO ASPHYXIA
» EFFECT OF DOMESTIC MULTI PROBIOTIC ON ACUTE RESPIRATORY DISEASE MORBIDITY RATES AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT INDEX IN ORPHANS FROM CHILDREN'S HOME
» COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICACY OF VARIOUS SYMBITER MULTI PROBIOTIC PREVENTIVE INTAKE REGIMENS IN DOUBLE BLIND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL IN CHILDREN
» EXPERIENCE IN TREATING CHILDREN WITH PRIMARY COMBINED IMMUNE DEFICIENCIES AND THEIR SURVIVAL IN CONDITIONS IN UKRAINE

 
 
        


:


Новости | Статьи | Объявления | Каталог | Форум | Контакты | Реклама | Поиск
RSS статьи | RSS новости | Товары и цены | Наши баннеры
МедЭксперт. Медицинское интернет-сообщество
Медицина, центр медицины, клиника медицина, семейная медицина, современная медицина,
новости медицины, здоровье, аптека, женское здоровье, лекарства, гинекология, болезни, заболевания, рак, беременность, календарь беременности, кровь, врач, здравоохранение, хирургия, гормоны, группа крови, анатомия, педиатрия, стоматология, зубное протезирование, перинатология.

Новости Украины. Украина сегодня Автобусная справочная служба AdverMAN network Медицина Москвы - медицинский каталог ссылок Издательство AdverMAN
Яндекс цитирования Украинские автобусные маршруты Интернет реклама AdverMAN  Дурилка, а не каталог META - Украина. Украинская поисковая система Администрирование и продвижение сайтовPDA: :: :: :: ::

: . . . . . . . - -. , . . . . . . , . , , . . .

AdverMAN