Современная стоматология Зубное протезирование Здоровье женщины Перинатология и педиатрия Современная педиатрия МедЭксперт
Перейти на новый сайт МедЭксперт
МастерДент: апекс-локаторы Bingo-1020 и NovApex – точность и удобство в работе  ::  Публикуйте у нас пресс-релизы и рекламные статьи, прайсы, персональные страницы :: Медицина. МедЭксперт
НОВОСТИ
  » Читать
»
Добавить
СТАТЬИ
  » Читать
»
Добавить
КАТАЛОГ
  » Смотреть
»
Добавить
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
  » Смотреть
(+ добавить)
ФОРУМ
  » Смотреть
(+ участвовать)
Авторам | О нас | Вход | Регистрация | Контакты | Реклама | Каталог товаров (+прайсы) | Поиск
      

      

      

      
-:
.

      
..
..
..
..

      
.
-

      

      

      
Быстрый и удобный поиск нужного врача
Кинезио тейп это...
Современное протезирование зубов
Что такое пульпит и как его вылечить
Тугоухость: как определить недуг
Виды подтяжек женской груди: что нужно знать в первую очередь
Клиники мануальной терапии в Киеве
Препараты для здоровья и спорта NOW Foods
Компьютерная томография: принципы, возможности, где пройти?
Одноразовые пеленки. Реальная помощь для молодой мамы
Японские тонометры анд
Клинико-диагностический центр «Медпомощь 24»: здоровье пациента в надежных руках
Подмышечные и подлокотные костыли: особенности применения
Покупка справок обеспечит свободу действий при любых обстоятельствах
Выбираем матрас: советы врача-ортопеда

      
AdverMAN

      

 
.

. . . . .

Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з дефектами коронок зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом профілактики рецесії ясенного краю

В.І. Біда, Н.О. Бакшутова, І.І. Паливода
Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Резюме. Наводяться особливості застосування лікувально-профілактичних заходів профілактики рецесії ясенного краю, обумовленої технологією та конструктивними особливостями незнімних зубних протезів.
Ключові слова: травматичні ушкодження ясенного краю, профілактика рецесії ясенного краю.

ВСТУП

Основним напрямом розвитку сучасної стоматології є підвищення ефективності ортопедичного лікування стоматологічних хворих шляхом застосуванням сучасних конструкцій зубних протезів. За останні десятиріччя стоматологія як наука збагатилась низкою нових методологічних підходів до надання якісної стоматологічної допомоги. Розроблено, науково обґрунтовано та впроваджено у практику сучасні стоматологічні матеріали, ортопедичні конструкції та технології їх застосування, що в цілому дозволило підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих із патологією зубощелепної системи. Разом з тим одним з факторів, обумовлюючих скорочення строків користування незнімними зубними протезами, є рецесія ясенного краю, яка спричиняє насамперед естетичні вади. Розрізняють травматичну, симптоматичну та фізіологічну рецесію ясенного краю. Серед етіологічних факторів рецесії відомі як захворювання пародонту, так і фізіологічні вікові атрофічні процеси кісткової тканини щелеп. Разом з тим відомо, що під час виготовлення сучасних незнімних конструкцій зубних протезів (субгінгівальне препарування твердих тканин зубів, ретракція ясенного краю, отримання відбитку) навіть незначні травматичні ушкодження інтактних тканин маргінального краю ясен складають підґрунтя для ініціації запальних процесів, сприяють морфологічним змінам тканин маргінальної зони та в подальшому рецесії ясенного краю, зниженню естетичних і функціональних властивостей зубних протезів [1, 2, 3]. На даний час існує цілий ряд засобів і методів, спрямованих на підвищення захисної функції епітеліальної пластинки частково зроговілого епітелію слизової оболонки порожнини рота [4, 5, 6]. Разом з тим з тих чи інших причин цьому питанню не приділяється достатня увага безпосередньо стоматологами-ортопедами.

Мета дослідження – покращення віддалених результатів ортопедичного лікування хворих з дефектами коронок зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом застосування засобів медикаментозної профілактики рецесії ясенного краю.


МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для визначення частоти ускладнень протезування у вигляді рецесії ясенного краю та характеру її перебігу у віддалені строки зубного протезування нами проведено клінічне обстеження 117-ти хворих, які звернулись на кафедру ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика за консультативно-лікувальною допомогою й користувались незнімними зубними протезами різної конструкції впродовж останніх 2–7-и років і не мали в анамнезі захворювань пародонту.

Для визначення можливих шляхів профілактики ускладнень зубного протезування у вигляді рецесії ясенного краю нами також проведено комплексне обстеження 42-х пацієнтів віком від 18 до 60-ти років без клінічних ознак захворювань пародонту, за клінічними показаннями з яких 30-ти особам виготовлялись незнімні протези різних конструкцій. Зазначений контингент осіб було розділено на три клінічні групи. Першу групу (контрольну) склали 12 пацієнтів із санованою порожниною рота, яким ортопедичне лікування було не показано. До другої клінічної групи (14 осіб) увійшли пацієнти, яким за ортопедичними показаннями проводили препарування зубів під незнімні комбіновані металокерамічні коронки та призначалися звичайні засоби гігієни догляду за порожниною рота. До третьої клінічної групи (16 осіб) увійшли пацієнти, яким також проводили ортопедичне лікування незнімними комбінованими металокерамічними конструкціями та поряд з індивідуальними засобами гігієни порожнини рота застосовували засоби медикаментозної профілактики.

Діагностику наявності травматичних ушкоджень інтактних тканин маргінального краю ясен під час клінічних маніпуляцій, пов'язаних з технологією виготовлення незнімних протезів (субгінгівальне препарування твердих тканин зубів, ретракція ясенного краю, отримання відбитка), проводили клінічно та лабораторно. Для цитологічного дослідження отримували мазки-відбитки з маргінального краю ясен на чисті знежирені лабораторні скельця. Препарати висушували при кімнатній температурі, фіксували в етиловому спирті, забарвлювали за Романовським-Гімзе. Потім вивчали реакцію адсорбції мікроорганізмів за методикою М.Ф. Данилевського та Т.А. Біленчук і визначали неспецифічну резистентність слизової оболонки порожнини рота [7]. Визначення активності лізоциму в ротовій рідині проводили за методом В.Г. Дорофейчука [8]. В основу методу покладені лізуючі властивості лізоциму.

В якості медикаментозного профілактичного засобу ускладнень запального характеру застосовували лікарський препарат на гідрофільній основі у вигляді пасти (авторське свідоцтво на винахід за № 1736495), яка містить у своєму складі препарат вітамінної дії групи Р «Кверцетин».


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За підсумками результатів клінічного обстеження 117-ти хворих, які користувались незнімними конструкціями зубних протезів більше двох років і звернулись на кафедру ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика по консультативно-лікувальну допомогу, у 47 % випадків діагностовано явища рецесії ясенного краю, причому, як правило, ступінь рецесії прогресував пропорційно строку користування ортопедичною конструкцією (рис. 1–4).Результати клінічного спостереження та комплексного обстеження 42-х пацієнтів віком від 18 до 60-ти років без клінічних ознак захворювань пародонту, за клінічними показаннями, з яких 14-ти особам (друга клінічна група) виготовлялись незнімні протези різних конструкцій, показало, що клінічні маніпуляції, пов'язані з технологією виготовлення незнімних протезів (субгінгівальне препарування твердих тканин зубів, ретракція ясенного краю, отримання відбитка), порівняно з нормою здатні викликати травматичні ушкодження ясенного краю того чи іншого ступеня, що вказувало на необхідність застосування засобів профілактики ускладнень.

В якості профілактичного засобу в 16-ти осіб третьої клінічної групи застосовували лікарський препарат на гідрофільній основі у вигляді пасти (авторське свідоцтво на винахід за № 1736495), яка містить у своєму складі препарат вітамінної дії групи Р «Кверцетин». Основною діючою речовиною цієї пасти є флавоноїд кверцетин – аглікон багатьох рослинних флавоноїдних глікозидів. Препарат має виражену протизапальну, капіляростабілізуючу, регенераторну, антиоксидантну дію, стійку імуномодулюючу активність. Проявляє діуретичні, спазмолітичні, антисклеротичні властивості. Паста призначалась два рази на добу на ділянку ясен у межах препарованого зуба.

За результатами аналізу даних стану маргінального краю ясен упродовж строку виготовлення ортопедичних конструкцій отриманих в осіб, яким застосовано засоби медикаментозної профілактики, та без них у хворих другої групи в більшості випадків при субгінгівальному препаруванні та механічному методі ретракції при повторному обстеженні спостерігались явища запалення маргінальної частини ясен. У пацієнтів третьої групи, яким призначалась лікувально-профілактична паста (авторське свідоцтво на винахід за № 1736495) із Кверцетином, при повторному обстеженні ускладнень не спостерігали. Обстеження хворих у процесі лікування виявило, що в пацієнтів другої групи запальні явища в маргінальній частині ясен не зникали протягом усього періоду лікування й відмічались тривалий час після фіксації конструкції в порожнині рота. У третій групі запальні явища зникали й наступало повне видужання на 3–6-у добу лікування.

Результатами показників лабораторних досліджень (РАМ, вміст лізоциму), представленими в таблиці, підтверджена ефективність лікування запропонованою пастою з Кверцетином, травматичних ушкоджень ясенного краю під час ортопедичного лікування незнімними комбінованими металокерамічними конструкціями.

Дані, які характеризують неспецифічну резистентність слизової оболонки порожнини рота, оцінювали за відносною кількістю РАМ-позитивних клітин епітелію в мазках-відбитках з маргінальної частини ясен. Вміст РАМ-позитивних епітеліоцитів та активність лізоциму при застосуванні лікувальної пасти в пацієнтів третьої групи майже не відрізнялись від показників контрольної групи. А у другій групі ці показники були знижені. Це свідчить про послаблення антибактеріального захисту ротової порожнини у хворих.Таким чином, ініціація запального процесу ясенного краю на етапах ортопедичного лікування хворих незнімними конструкціями зубних протезів у пацієнтів із клінічно інтактним пародонтом до початку лікування потребує застосування додаткових методів медикаментозної профілактики таких ускладнень, пошуку найбільш ефективних методів профілактики запально-деструктивних змін слизової оболонки порожнини рота, спрямованих на відновлення регенераторно-репаративних властивостей шляхом оптимізації обмінних процесів, зміцнення судин мікроциркуляторного русла, покращення регенераторних процесів у слизовій оболонці порожнини рота та підвищення її неспецифічної резистентності.


ВИСНОВКИ
 1. Виготовлення ортопедичних конструкцій у разі застосування субгінгівального препарування та механічних методів ретракції супроводжується патологічними змінами у вигляді травматичних ушкоджень маргінального краю ясен того чи іншого ступеня.
 2. Лікувально-профілактична паста (авторське свідоцтво на винахід за № 1736495), яка містить у своєму складі препарат вітамінної дії групи Р «Кверцетин», здійснює виражену протизапальну, регенераторну та знеболюючу дію на слизову оболонку в разі травматичних ушкоджень ясенного краю, пов'заного з проведенням ортопедичного лікування незнімними комбінованими конструкціями зубних протезів.
 3. При застосуванні лікувальної пасти з Кверцетином відбуваються збільшення та нормалізація вмісту лізоциму в ротовій рідині та РАМ-позитивних клітинах. Ці показники свідчать про покращення регенераторних процесів у слизовій оболонці порожнини рота та підвищення її неспецифічної резистентності.
 4. Лікувальна паста з Кверцетином може бути рекомендована до застосування в комплексі лікувально-профілактичних заходів для підвищення ефективності ортопедичного лікування.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Гудянов А.И., Стариков Н.А. Причины повторного изготовления протезных конструкций у пациентов с заболеваниями пародонта // Маэстро стомаологии. – 2009. – № 1 (33). – С. 18–20.
 2. Трезубов В.Н. Отдаленные результаты протезирования металлокерамическими конструкциями // Достижения и перспективы стоматологии: Мат. междунар. конф. – М., 1999. – Т. 2. – С. 485–487.
 3. Bascones A., Gamonal J., Gomez M., Silva A., Gonsales M.A., Nev knowledge of the pathogenesis of periodontal disease // Quintessence Int. – 2004. – Vol. 35, № 9. – P. 706–716.
 4. Григорьян А.С. Роль и место феномена повреждения в патогенезе заболеваний пародонта // Стоматология. – 1999. – № 1. – С. 16–20.
 5. Цвєткова Н. В. Морфофункціональні зміни в навколозубних тканинах при препаруванні зубів під естетико-косметичні протези // Вісник проблем біології і медицини. – 2001. – № 6. – С. 89–92.
 6. Февралева А.Ю. Устранение рецессии десны, планирование, современные методы лечения, прогноз. – Москва. – 2007. – С. 311.
 7. Беленчук Т.А. Клиническая и цитологическая характеристика эпителия слизистой оболочки полости рта при протезировании зубов и формировании прикуса: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.21 / Гос. ун-т им. А.А. Богомольца. – К., 1985. – 24 с.
 8. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / Под ред. В.В. Меньшикова, Р.П. Золотницкой. – М.: Медицина, 1987. – 250 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ КОРОНОК ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ПУТЕМ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦЕССИИ ДЕСНЕВОГО КРАЯ

В.И. Беда, Н.А. Бакшутова, И.И. Паливода

Резюме. Представлены особенности применения лечебно-профилактических мероприятий по профилактике рецессии десневого края, обусловленной технологией и конструктивными особенностями несъемных зубных протезов.
Ключевые слова: травматические повреждения десневого края, профилактика рецессии десневого края.


INCREASING THE EFFICIENCY OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF THE PATIENTS WITH TEETH CROWN DEFECTS AND TEETH ROWS DEFECTS WITH NON-REMOVABLE DENTURES BY PREVENTIVE MAINTENANCES OF THE GINGIVAL MARGIN RECESSION

V. Bida, N. Bakshutova, I. Palivoda

Summary. Presented particularities of the using treatment-preventive action to prevent of the gingival margin recession, given by technological and constructive particularity non-removable dentures.
Key words: traumatic damages of gingival margin, preventive maintenance of gingival margin recession.

. . , ,
    
: 2011/12/10 15:55:00 7416

:
»  Современная стоматология

Современная стоматология:
» Оценка состояния языка
» Вектор-терапия
» Современная технология местного обезболивания в стоматологии
» Рубцы: особенности клинического течения и лечения
» Использование препарата «Гивалекс» в профилактике и лечении послеоперационных осложнений у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей
» Применение адгезивных стоматологических пленок «Диплен-Дента» в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом
» Особенности фиксации ортопедических конструкций. Современные аспекты. Обзор литературы
» Отечественный стекловолоконный материал «Полиглас». Руководство к применению
» Сиалографическая диагностика заболеваний слюнных желез
» Лечение дистального прикуса с применением миофункциональных аппаратов индивидуального изготовления

Современная стоматология:
» Причины деформации зубных рядов у детей и подростков и их последствия. Обзор литературы
» Особенности фиксации ортопедических конструкций. Современные аспекты. Обзор литературы
» Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з дефектами коронок зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом профілактики рецесії ясенного краю
» Фактори, що впливають на стабільність параметрів імпластрукції, яка базується на субперіостальному імплантаті
» Способ вестибулопластики
» Применение препарата «Гивалекс» в комплексном лечении одонтогенных воспалительных заболеваний мягких тканей и челюстей у больных, отягощенных наркоманией
» Фуркаційні дефекти, їх ліквідація з використанням кістково-пластичного матеріалу «Остеопласт»
» Возможности использования лазерных технологий с целью лечения и профилактики на пародонтологическом и хирургическом приеме
» Использование препарата «Холисал» при лечении гингивитов
» Актуальность этиологии и патогенеза хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Обзор литературы

 
 
        


:


Новости | Статьи | Объявления | Каталог | Форум | Контакты | Реклама | Поиск
RSS статьи | RSS новости | Товары и цены | Наши баннеры
МедЭксперт. Медицинское интернет-сообщество
Медицина, центр медицины, клиника медицина, семейная медицина, современная медицина,
новости медицины, здоровье, аптека, женское здоровье, лекарства, гинекология, болезни, заболевания, рак, беременность, календарь беременности, кровь, врач, здравоохранение, хирургия, гормоны, группа крови, анатомия, педиатрия, стоматология, зубное протезирование, перинатология.

Новости Украины. Украина сегодня Автобусная справочная служба AdverMAN network Медицина Москвы - медицинский каталог ссылок Издательство AdverMAN
Яндекс цитирования Украинские автобусные маршруты Интернет реклама AdverMAN Дурилка, а не каталог META - Украина. Украинская поисковая система Администрирование и продвижение сайтовPDA: :: :: :: ::

: . . . . . . . - -. , . . . . . . , . , , . . .

AdverMAN