Современная стоматология Зубное протезирование Здоровье женщины Перинатология и педиатрия Современная педиатрия МедЭксперт
Перейти на новый сайт МедЭксперт
МастерДент: апекс-локаторы Bingo-1020 и NovApex – точность и удобство в работе  ::  Публикуйте у нас пресс-релизы и рекламные статьи, прайсы, персональные страницы :: Медицина. МедЭксперт
НОВОСТИ
  » Читать
»
Добавить
СТАТЬИ
  » Читать
»
Добавить
КАТАЛОГ
  » Смотреть
»
Добавить
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
  » Смотреть
(+ добавить)
ФОРУМ
  » Смотреть
(+ участвовать)
Авторам | О нас | Вход | Регистрация | Контакты | Реклама | Каталог товаров (+прайсы) | Поиск
      

      

      

      
-:
.

      
..
..
..
..

      
.
-

      

      

      
Быстрый и удобный поиск нужного врача
Кинезио тейп это...
Современное протезирование зубов
Что такое пульпит и как его вылечить
Тугоухость: как определить недуг
Виды подтяжек женской груди: что нужно знать в первую очередь
Клиники мануальной терапии в Киеве
Препараты для здоровья и спорта NOW Foods
Компьютерная томография: принципы, возможности, где пройти?
Одноразовые пеленки. Реальная помощь для молодой мамы
Японские тонометры анд
Клинико-диагностический центр «Медпомощь 24»: здоровье пациента в надежных руках
Подмышечные и подлокотные костыли: особенности применения
Покупка справок обеспечит свободу действий при любых обстоятельствах
Выбираем матрас: советы врача-ортопеда

      
AdverMAN

      

 
.

. . . . .

Ефективність препарату «Гівалекс» у складі комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей із хронічним катаральним гінгівітом

Н.О. Савичук, О.В. Савичук


Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця


Резюме. Захворювання тканин пародонту є одними з найпоширеніших у стоматологічній практиці. У структурі стоматологічних захворювань у дітей значна питома вага хронічного катарального гінгівіту. У формуванні захворювання істотну роль відіграють: порушення гігієни порожнини рота, надлишкова мікробна колонізація, запальні процеси у тканинах ясен. З метою зниження швидкості бляшкоутворення, показників мікробної колонізації порожнини рота й запальних явищ до складу комплексного лікування дітей з катаральним гінгівітом додали препарат «Гівалекс», який забезпечує комплексну дію на тканини порожнини рота – антисептичну, протизапальну, знеболюючу. Включення препарату «Гівалекс» до складу комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей із хронічним катаральним гінгівітом дозволило значно знизити показники гігієнічних індексів, індексу РМА й забезпечило стабільність зазначених показників протягом шести місяців після лікування.
Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт, комплекс лікувально-профілактичних заходів, Гівалекс.

Захворювання тканин пародонту є одними з найбільш поширених патологічних станів у терапевтичній стоматологічній практиці. Сучасні тенденції свідчать про зростання їх питомої ваги у структурі стоматологічних захворювань, у тому числі в дитячого населення. Особливості клінічної ситуації обумовлені збільшенням впливу факторів ризику, що визначають формування та прогресування захворювань тканин пародонту.

Серед чинників, що безпосередньо впливають на перебіг захворювань тканин пародонту в дітей, одне з провідних місць займає характер мікробної колонізації. Головним чинником, що сприяє порушенню мікроекології порожнини рота в дітей, є нераціональна нерегулярна гігієна порожнини рота. При цьому має місце тісний взаємозв’язок між незадовільною гігієною, показниками ураженості зубів карієсом і вираженістю запальних явищ у тканинах пародонту [2].

Бактерії зубної бляшки вважаються джерелом бактерій при формуванні гінгівіту та пародонтиту. Запальний процес у пародонті починається з утворення сублінгвальної «зубної бляшки» у результаті колонізації поверхні зубів факультативними анаеробами (A. viscosus, Str. mutans, B. melaninogenicus, F. nuclearum). У процесі подальшого розвитку мікроби та продукти їх життєдіяльності долають епітелій пародонту й інвазують підлеглі тканини. Одним із провідних механізмів проникнення бактерій в ясна є їх транслокація (переміщення із бляшки) шляхом інвазії в ясна з наступним інфікуванням усього пародонтального комплексу. Цей етап фактично є колонізацією пародонтопатогенними бактеріями та закріпленням інфекційних агентів у тканинах пародонту. Наступний етап – альтерації колонізованих тканин – є результатом подальшої міжклітинної та тканинної взаємодії збудника й хазяїна [1–4].

Таким чином, раціональна гігієна порожнини рота в дітей, спрямована на зменшення ризику бляшкоутворення, ефективне своєчасне видалення назубних відкладень є важливою складовою комплексного лікування катарального гінгівіту в дітей. Важливими патогенетичними чинниками формування та прогресування хронічного катарального гінгівіту є вираженість мікробної колонізації та явищ запалення у тканинах ясен. Тому до складу комплексного лікування необхідно включати засоби, що мають антибактеріальну та протизапальну ефективність.

Саме такі властивості проявляє препарат «Гівалекс» фірми «Norgine Pharma» – лікарський засіб, що одночасно забезпечує антисептичну, протизапальну та знеболюючу дію та має дві зручні для використання у клініці форми випуску: розчин для полоскання горла й порожнини рота та спрей. До складу препарату «Гівалекс» входить антисептик гексетидин, що має широкий спектр дії не тільки на бактерії, а й на деякі види грибків; саліцилат холіну, що має протизапальну, жарознижуючу та знеболюючу дію. Остання підсилюється наявністю хлорбутанолу.

Результати досліджень Г.Ф. Білокліцької та співавт. (2005) виявили високу бактеріостатичну ефективність Гівалексу в різних розведеннях (1:2–1:16) стосовно умовно патогенних бактерій, традиційно представлених у порожнині рота. А.А. Тимофєєв, О.А. Ухарська (2006) довели антисептичну, протизапальну та знеболюючу дію та дезодоруючий ефект Гівалексу й рекомендували включати препарат для профілактики післяопераційних ускладнень при проведенні оперативних втручань, пов’язаних із видаленням доброякісних пухлин і пухлиноподібних утворень щелеп і навколощелепних м’яких тканин. Л.П. Чулаєвська, О.П. Вєсова (2001) отримали позитивні результати препарату «Гівалекс» при лікуванні хворих на хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.

Тому метою нашого дослідження було визначення клінічної ефективності препарату «Гівалекс» у складі комплексного лікування дітей із хронічним катаральним гінгівітом.


МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Клініко-лабораторне обстеження й лікування здійснювали у 62-х дітей віком 12–15 років (34 хлопчики, 28 дівчаток) із хронічним катаральним гінгівітом. Діагноз верифікували з урахуванням комплексної оцінки даних анамнезу, клінічного й лабораторного обстеження в динаміці спостереження у відповідності з рекомендаціями М.Ф. Данилевського та співавт. (1998).

Стан тканин пародонту визначали на підставі оцінки даних анамнезу, стоматологічного та пародонтологічного обстеження. Оцінку гігієни порожнини рота здійснювали з використанням індексів Green-Vermillion (1964), Федорова-Володкіної (1971), твердих тканин зубів – за індексом КПВ, ступеня запальних змін у тканинах пародонту – за індексом PMA (C. Parma, 1961).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На етапі підготовки до лікування всім дітям була проведена індексна оцінка стану гігієни та тканин пародонту (табл. 1). Показники індексу Федорова-Володкіної склали 2,64±0,41 бала, що вказує на незадовільний стан гігієни порожнини рота. При цьому у хлопчиків середні значення індексу перевищили межу для показників незадовільного стану (2,5 бала), тому гігієнічний стан оцінений як поганий. У дівчаток результати дослідження відповідають незадовільному стану гігієни (2,45±0,24 бала). Показники індексу Green-Vermillion є високими (2,38±0,37 бала), тобто гігієнічний стан порожнини рота як у хлопчиків (2,51±0,25 бала), так і в дівчаток (2,38±0,37 бала) є незадовільним.Низький рівень гігієни порожнини рота знаходився у прямому взаємозв’язку з низьким рівнем знань і вмінь про догляд за порожниною рота. Тільки 8,1 % дітей (5 осіб) уміли ефективно доглядати за порожниною рота, регулярно дотримувались правил догляду, використовували весь обсяг засобів гігієни.

Показники КПВ у дітей із хронічним катаральним гінгівітом склали 3,43±0,41 й відповідають середній інтенсивності карієсу, що відповідає середнім значенням індексу в дітей аналогічного віку в м. Києві.

Оцінку запального процесу ясен здійснювали за індексом РМА. Усереднені дані (47,8±0,78 %) свідчать про середні показники ступеня тяжкості гінгівіту. При цьому індивідуальні значення показників дозволили оцінити ступінь тяжкості гінгівіту як легкий у 12,9 % (8 осіб), середньотяжкий у 77,7 % (48 осіб) та в 9,7 % пацієнтів (6 осіб).

Комплекс лікувально-профілактичних заходів у дітей із хронічним катаральним гінгівітом включав: навчання гігієнічному догляду за порожниною рота й моніторинг ефективності виконання; індивідуальний вибір засобів догляду (зубної пасти, щіток, флосів); дієтотерапію; консультування й за необхідності лікування в ортодонта; стоматологічну санацію. Професійну гігієну здійснювали до початку лікування та в подальшому один раз на 3–6 місяців. Контроль дотримання правил гігієнічного догляду здійснювали в режимі моніторингу. Усім пацієнтам призначали препарат «Гівалекс» у якості ротових ванночок по два рази на день (10 мл препарату розводили в 1/4 склянки води) курсом 10 днів.

Спостереження за пацієнтами передбачало моніторинг індексів гігієни та індексу РМА після закінчення застосування Гівалексу, через місяць і шість місяців (табл. 2).У результаті оцінки ефективності запропонованого лікувально-профілактичного комплексу виявлена значна позитивна динаміка через 10 днів після початку лікування. Показники індексу Федорова-Володкіної склали 1,35±0,47 бала, а OHI-S – 0,51±0,31 бала, що вказує на хороший рівень гігієни порожнини рота. При цьому відбулося зменшення значень показників порівняно з даними до лікування в 1,96–4,7 разу. Індекс РМА після лікування склав 22,8±0,60 %, тобто вираженість запальних явищ після застосування Гівалексу у складі комплексного лікування зменшилась у 2,1 разу.

Подальше спостереження виявило позитивну динаміку показників упродовж шести місяців після лікування на фоні дотримання гігієни порожнини рота та проведення професійної гігієни (рис. 1, 2).Таким чином, перебіг хронічного гінгівіту в дітей 12–15-ти років супроводжується низьким рівнем гігієни порожнини рота внаслідок несформованості й недотримання навичок регулярного гігієнічного догляду. Тому комплекс лікувально-профілактичних заходів повинен ураховувати необхідність навчання та моніторингу дотримання раціональної гігієни порожнини рота, індивідуалізований вибір засобів гігієни, проведення професійної гігієни. Включення до складу комплексу лікувально-профілактичних заходів препарату «Гівалекс» у формі ротових ванночок упродовж перших 10-ти днів лікування сприяє тривалій (протягом 6-ти місяців) нормалізації стану гігієни порожнини рота та зменшенню проявів запалення у тканинах ясен.


ЛІТЕРАТУРА
  1. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. – Киев: Здоров’я, 2000. – 464 с.
  2. Сунцов В.Г., Леонтьев В.К., Дистель В.А., Вагнер В.Д. Стоматологическая профилактика у детей. – М.: Мед. книга, 2001.
  3. Doc. MUDr Ivo Drizhal, Csc. Современные представления о зубном налете // Новое в стоматологии, № 10, 2001. – С. 23–38.
  4. Микробная флора полости рта: пути заселения, распространения, распределения по биотопам полости рта в норме и патологии // Стоматологическое обозрение, № 1, 2004. – С. 7–10.
  5. Белоклицкая Г.Ф., Центило Т.Д., Решетняк О.В. Антимикотическая активность препарата «Гивалекс» при кандидозе полости рта у женщин с хронической урогенитальной патологией // Современная стоматология. – 2005. – № 4. – С. 66–69.
  6. Тимофеев А.А., Ухарская О.А. Использование препарата «Гивалекс» в профилактике и лечении послеоперационных осложнений у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей // Современная стоматология. – 2006. – № 1. – С. 116–120.
  7. Чулаєвська Л.П., Вєсова О.П. Досвід використання препарату Гівалекс при лікуванні хворих на хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. – 2001. – № 3. – С. 183–184.

Резюме. Заболевания тканей пародонта являются одними из наиболее распространенных в стоматологической практике. В структуре стоматологических заболеваний у детей значителен удельный вес хронического катарального гингивита. В формировании заболевания существенную роль играют: нарушение гигиены полости рта, избыточная микробная колонизация, воспалительные процессы в тканях десны. С целью снижения скорости бляшкообразования, показателей микробного обсеменения полости рта и воспалительных явлений в состав комплексного лечения детей с катаральным гингивитом включили препарат «Гивалекс», который обеспечивает комплексное действие на ткани полости рта – антисептическое, противовоспалительное, обезболивающее. Включение препарата «Гивалекс» в состав комплекса лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим катаральным гингивитом позволило значительно снизить показатели гигиенических индексов, индекса РМА и обеспечило стабильность указанных показателей в течение шести месяцев после лечения.
Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, комплекс лечебно-профилактических мероприятий, Гивалекс.

Summary. Parodont tissue diseases rank high in the top spread list in practical dentistry. Chronic catarrhal gingivitis has a considerable specific weight within the structure of children dental diseases. The disease progression may be substantially attributed to non-observance of buccal cavity hygiene, excessive microbial colonisation, and inflammatory processes in gum tissues. To reduce the patching rate, buccal microfloral contamination and intensity of inflammation symptoms, the management complex for children with catarrhal gingivitis has been amended with Givalex known to have a comprehensive (antiseptic, anti-inflammatory, and analgesic) effect on buccal tissues. Givalex inclusion in the therapeutic management scheme for children with chronic catarrhal gingivitis has permitted to materially reduce hygienic indexes and the RMA index, as well as assured the sustainability of the mentioned indicators within six month post therapy.
Key words: chronic catarrhal gingivitis, therapeutic and preventive complex, Givalex.Реклама:
книги интернет магазин медицина, английский
билет автобус Европа
Транспортные новости и статьи
Книги верстка макетирование дизайн
интересные новости со всего мира
Интересуешься образованием: высшее образование в европе . Каталог ВУЗов Москвы.

. . , ,
    
: 2009/6/20 21:51:09 4808

:
»  Современная стоматология

Современная стоматология:
» Оценка состояния языка
» Вектор-терапия
» Современная технология местного обезболивания в стоматологии
» Рубцы: особенности клинического течения и лечения
» Использование препарата «Гивалекс» в профилактике и лечении послеоперационных осложнений у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей
» Применение адгезивных стоматологических пленок «Диплен-Дента» в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом
» Особенности фиксации ортопедических конструкций. Современные аспекты. Обзор литературы
» Отечественный стекловолоконный материал «Полиглас». Руководство к применению
» Сиалографическая диагностика заболеваний слюнных желез
» Лечение дистального прикуса с применением миофункциональных аппаратов индивидуального изготовления

Современная стоматология:
» Причины деформации зубных рядов у детей и подростков и их последствия. Обзор литературы
» Особенности фиксации ортопедических конструкций. Современные аспекты. Обзор литературы
» Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з дефектами коронок зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом профілактики рецесії ясенного краю
» Фактори, що впливають на стабільність параметрів імпластрукції, яка базується на субперіостальному імплантаті
» Способ вестибулопластики
» Применение препарата «Гивалекс» в комплексном лечении одонтогенных воспалительных заболеваний мягких тканей и челюстей у больных, отягощенных наркоманией
» Фуркаційні дефекти, їх ліквідація з використанням кістково-пластичного матеріалу «Остеопласт»
» Возможности использования лазерных технологий с целью лечения и профилактики на пародонтологическом и хирургическом приеме
» Использование препарата «Холисал» при лечении гингивитов
» Актуальность этиологии и патогенеза хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Обзор литературы

 
 
        


:


Новости | Статьи | Объявления | Каталог | Форум | Контакты | Реклама | Поиск
RSS статьи | RSS новости | Товары и цены | Наши баннеры
МедЭксперт. Медицинское интернет-сообщество
Медицина, центр медицины, клиника медицина, семейная медицина, современная медицина,
новости медицины, здоровье, аптека, женское здоровье, лекарства, гинекология, болезни, заболевания, рак, беременность, календарь беременности, кровь, врач, здравоохранение, хирургия, гормоны, группа крови, анатомия, педиатрия, стоматология, зубное протезирование, перинатология.

Новости Украины. Украина сегодня Автобусная справочная служба AdverMAN network Медицина Москвы - медицинский каталог ссылок Издательство AdverMAN
Яндекс цитирования Украинские автобусные маршруты Интернет реклама AdverMAN  Дурилка, а не каталог META - Украина. Украинская поисковая система Администрирование и продвижение сайтовPDA: :: :: :: ::

: . . . . . . . - -. , . . . . . . , . , , . . .

AdverMAN